4 april 2024 - Nieuws

Werk aan de Noorderbrugsingel van 8 tot en met 13 april

We gaan ervoor zorgen dat verkeer op de Noorderbrugsingel minder hard rijdt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van digitale borden die laten zien hoe hard iemand rijdt.

Verkeersonveiligheid

Op de Noorderbrugsingel rijdt verkeer te hard. Dat zorgt voor geluidsoverlast en een gevoel van verkeersonveiligheid bij mensen in de wijk. Vooral oversteken voor voetgangers en fietsers is een punt van aandacht. 

3 maatregelen

We nemen 3 maatregelen om ervoor te zorgen dat verkeer er minder hard kan rijden:

  • Ter hoogte van de oversteekplaats vanuit Ravelijn naar Noorderbrugsingel wordt een verhoogd verkeersplateau aangelegd. Zo’n plateau ligt ook op de route richting de Via Regia.
  • Bij het nieuwe verkeersplateau plaatsen we digitale borden die de snelheid aangeven. De bestuurder van het voertuig krijgt duidelijk te zien als hij te hard rijdt.
  • De wegmarkering tussen de oversteekplaats en de Ravelijnstraat wordt aangepast. Hier zetten we ook borden neer die aangeven dat er niet harder dan 50 kilometer per uur gereden mag worden.

Extra verbeteringen

We verbeteren tegelijk nog 3 dingen op de Noorderbrugsingel.

  • We maken met borden en wegmarkeringen duidelijk dat er een schoolzone is. 
  • We vernieuwen 2 putten in het wegdek. 
  • We vernieuwen op enkele plekken het asfalt. 

Planning

We werken aan de Noorderbrugsingel van maandag 8 tot en met zaterdag 13 april tenzij dat het heel slecht weer is. 

Verkeer leiden we om via de route over de Cantecleerstraat. Woningen en winkelcentrum Brusselse Poort blijven bereikbaar. Fietsen en voetgangers kunnen bijna altijd tijdens de wegafsluitingen gebruik blijven maken van de Noorderbrugsingel.