7 augustus 2019 - Nieuws

Wie wint de Victor de Stuersprijs?

Om de 2 jaar reikt de gemeente Maastricht de Victor de Stuersprijs uit. Deze prijs is voor een architect, opdrachtgever of instelling die zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij de instandhouding van het cultureel erfgoed, of bij de bevordering van de stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit in de gemeente Maastricht. De Victor de Stuersprijs bestaat uit een vakjuryprijs en een publieksprijs. Tot 28 juli kon u een gebouw in Maastricht voordragen voor de Victor de Stuersprijs. U kunt nu tot 30 augustus de winnaar van de publieksprijs kiezen. Wie gaat de prijs dit jaar winnen?
victor de stuersprijs

Het gebouw met de meeste stemmen krijgt de publieksprijs. De vakjury kiest ook een winnaar waarbij de jury onder andere let op de zorgvuldige voorbereiding, de kwaliteit en de originaliteit van de uitvoering van nieuwbouwprojecten of restauratieopdrachten of herbestemmingsplannen. De publieksprijs wordt gelijktijdig met de vakjuryprijs uitgereikt op vrijdag 13 september 2019, de dag voor de Open Monumentendag.