11 december 2020 - Nieuws

Winkeldeuren dicht op Tweede Kerstdag 

De winkeldeuren mogen op Tweede Kerstdag niet open.

Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag 10 december het eerder genomen besluit om winkelopenstelling op 26 december 2020 toe te staan, ingetrokken. Dit besluit was nadrukkelijk genomen onder voorbehoud van de landelijke maatregelen. Een meerderheid van de raad gaf woensdag aan de winkels op deze dag gesloten te willen houden. Het Binnenstad Ondernemers Collectief liet diezelfde dag via een brief van Centrummanagement Maastricht al weten geen gebruik te zullen maken van de geboden mogelijkheid tot openstelling. Het college heeft daarop het in oktober genomen besluit herroepen. De winkeldeuren moeten op Tweede Kerstdag dus dicht blijven.