14 april 2022 - Nieuws

Zes partijen praten verder over formatie nieuw college Maastricht

De partijen Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, VVD en Volt gaan verder praten over een coalitie in Maastricht. Dat is het advies van de informateurs Mariëlle Heijltjes en Wil Rutten na een gesprek vanmiddag.

Deze uitkomst is het startpunt van de formatiefase waarin gezocht wordt naar een breed gedragen stadsakkoord. Op basis van die fase zal bekeken worden welke partijen mogelijk op een later moment nog aanhaken bij het te vormen akkoord of mogelijke delen daarvan.

Frans Bastiaens, lijsttrekker van de Seniorenpartij Maastricht: “Met dit motorblok beginnen we aan de formatie. In het proces op zoek naar een nieuwe coalitie is gesproken met diverse partijen. Uiteindelijk wordt er dan een keuze gemaakt die voor de ene partij positief uitpakt, terwijl een andere teleurgesteld is. Dat zijn lastige processen, maar we moeten stappen zetten in het belang van de formatiefase en met name in het belang van de stad.” GroenLinks en PVM namen ook deel aan het gesprek vandaag, maar maken geen deel uit van het ‘motorblok’. Bastiaens: “Op dit moment is er niet voldoende draagvlak voor beide partijen.” Hij benadrukt dat de deur naar GroenLinks en PVM niet dicht is. “Wij blijven met alle partijen in gesprek, en we sluiten op dit moment niks uit, ook geen latere toetreding van een partij.” 

Met dit advies is de informatiefase van Heijltjes en Rutten afgesloten. Het eindrapport van alle gesprekken met daarin ook het uiteindelijke advies zal dinsdag 19 april worden aangeboden aan Frans Bastiaens.