18 december 2023 - Persbericht

78 projecten uitverkozen bij de tweede editie van de Burgerbegroting

In totaal 78 projecten worden het komende jaar mogelijk gemaakt door de Maastrichtse Burgerbegroting. Tijdens de slotevents dit weekend in het VISTA-college hebben de aanwezige inwoners 42 projecten gekozen. Eerder al waren 36 projecten door naar de uitvoering; 41 projecten haalden uiteindelijk de eindstreep niet. 

Ongeveer 160 inwoners van Maastricht bogen zich op zaterdag en zondag over de 83 overgebleven projecten. Aan verschillende tafels werden intensieve gesprekken gevoerd, met soms levendige discussies tot gevolg. Dit alles onder toeziend oog van de aanwezige ambtenaren en de wethouder. Zij mochten begeleiden of meekijken – meebeslissen is bij de Burgerbegroting immers voorbehouden aan de inwoners.

De dit weekend gekozen projecten richten zich op het verder vergroenen van de stad; op kunst en cultuur; stadslandbouw en volkstuinen; en op het stimuleren van verbinding, ontmoeting en participatie en aantrekkelijkheid van de wijken. Alle indieners worden binnenkort geïnformeerd over de uitkomsten.

Burgerbegroting slot event 2023

Geslaagd

“Mooi om te zien dat ook deze tweede editie van de Burgerbegroting geslaagd is” aldus wethouder Manon Fokke (Burgerparticipatie). “Inwoners zijn steeds samen tot keuzes gekomen. Van de tien thema’s naar de bijbehorende budgetten, en nu ook de projecten. In 2024 gaan we samen met de indieners hard aan de slag om al die projecten te realiseren. Ik kijk uit naar de resultaten!”.

Overhandiging cheque Burgerbegroting 2023

Projecten en thema’s

Op 16 december is gestemd op projecten binnen de thema’s: 

  • Kunst en cultuur op straat en pleinen: €94.171,39
  • Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt: €145.064,39
  • Stadslandbouw en volkstuinieren: €37.385,39

Op 17 december is gestemd op projecten binnen de thema’s: 

  • Vergroenen van parken en straten: €142.385,39
  • Aantrekkelijke straten en pleinen: €98.457,39 

De 36 projecten die – vanwege voldoende budget op deze thema’s – al eerder door waren naar de uitvoering vallen binnen de volgende thema’s: 

  • Zorg voor elkaar: €22.795,30
  • Toekomstbestendig verenigingsleven: €64.959,99
  • Sport- en speelplekken in eigen buurt: €89.573,00
  • Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers: €17.421,80
  • Iedereen doet mee: €37.783,91 

Budget

In totaal is bij tweede editie van de Burgerbegroting Maastricht een bedrag van €701.547,93 verdeeld over de verschillende projecten. Het restantbudget dat over is gebleven binnen alle thema’s samen, in totaal €48.452,07, wordt toegevoegd aan het budget voor de volgende editie. De projectindieners van de gekozen projecten moeten hun voorstel binnen een jaar uitvoeren. 

Alle gekozen projecten zijn te vinden en te volgen op www.burgerbegrotingmaastricht.nl.