6 februari 2024 - Persbericht

8.400 huishoudens in Maastricht ontvingen al energietoeslag winter 2023-2024

Zo’n 8.400 huishoudens in Maastricht hebben inmiddels de energietoeslag 2023-2024 ontvangen. Daarvan kregen 7.931 huishoudens de toeslag afgelopen november automatisch. Zij kregen 800 euro energietoeslag. Eerder hadden zij al 1800 euro ontvangen: 1.300 euro energietoeslag 2022 en een voorschot van 500 euro op de energietoeslag voor 2023. Gemeenten keren maximaal 2.600 euro uit aan energietoeslag voor de jaren 2022 en 2023.

Aanvragen is nog mogelijk

Sinds 5 december 2023 kunnen inwoners die niet automatisch de toeslag hebben ontvangen, zelf de energietoeslag aanvragen. Iedereen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum komt in aanmerking voor de energietoeslag. Het netto inkomen mag dan voor een alleenstaande/alleenstaand ouder niet hoger zijn dan 1.586 euro per maand en voor gehuwden/samenwonenden niet hoger dan 2.265 euro per maand. De vakantietoeslag, toeslagen zoals zorg-, huur- en kinderopvangtoeslagen en het kindgebonden budget tellen niet mee als inkomen.

Aanvragen kan digitaal en op papier

Vraag digitaal energietoeslag aan

Er is ook een papieren aanvraagformulier. Dit kunt u telefonisch aanvragen via 14 043 of per e-mail energietoeslag [at] maastricht.nl (energietoeslag[at]maastricht[dot]nl).

spaarvarken met huis

Afgehandelde aanvragen

Inmiddels zijn er 829 aanvragen ingediend, zowel digitaal als op papier. Al deze aanvragen worden binnen 8 weken afgehandeld. Momenteel zijn 351 aanvragen afgehandeld. De hoeveelheid instroom van aanvragen loopt gestaag op. Per dag komen er ongeveer 10 aanvragen binnen. 

Steuntje in de rug

Aanvragen is nog mogelijk tot 1 juli 2024. Wethouder Alain Garnier: “Ik roep iedereen binnen de doelgroep op een aanvraag in te dienen. Veel inwoners kunnen dit steuntje in de rug goed gebruiken.” Via een mix aan communicatiemiddelen waaronder social media, gemeentelijke nieuwsbrief en buurtbladen worden bewoners geattendeerd op de energietoeslag die ze tot 1 juli 2024 kunnen aanvragen.