16 januari 2023 - Persbericht

Aanvragen Noodfonds Energiekosten kunnen ingediend worden

De gemeente Maastricht heeft het Noodfonds Energiekosten vanaf vandaag 13.00 uur opengesteld. Dat betekent dat huishoudens en organisaties een aanvraag kunnen indienen voor steun. Voorwaarde daarbij is dat zij geen hulp krijgen via de landelijke en lokale regelingen die al lopen. 

Huishoudens

Een huishouden kan hulp krijgen uit het Noodfonds Energiekosten als:

  • ze geen gebruik kan maken of maakt van andere steunmaatregelen voor de gestegen energiekosten
  • ze kan laten zien dat ze hogere energielasten heeft
  • een inkomen heeft dat niet hoger is dan 130 procent van de bijstandsnorm.

De regeling voor huishoudens loopt tot 1 juli 2023.

Organisaties

Met organisaties worden gemeenschapshuizen, welzijnsorganisaties (zoals huiskamers), amateursportorganisaties en culturele organisaties bedoeld. Ook hier geldt dat ze niet al via andere steunmaatregelen geld mogen ontvangen.

Organisaties kunnen eenmalig geld krijgen uit het noodfonds. Het gaat dan om 75 procent van de gestegen energiekosten over een periode van maximaal 6 maanden (oktober 2022 tot en met maart 2023). De regeling loopt tot en met 31 maart 13.00 uur.

Noodfonds Energiekosten

Het stadsbestuur van Maastricht heeft een noodfonds van 5 miljoen euro in het leven geroepen. Dit fonds is bedoeld voor acute compensatie van gestegen energielasten en voor het (mede) financieren van energiebesparende maatregelen/verduurzaming.