14 november 2023 - Persbericht

Anita Bastiaans stopt als wethouder en wordt lid Raad van Bestuur COA per 1 januari 2024

Anita Bastiaans wordt per 1 januari 2024 lid van de Raad van Bestuur van het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA). Ze blijft tot 1 december aan als wethouder, vooral om dossiers over te dragen. Per 1 december 2023 legt ze haar functie neer.  

Burgemeester Wim Hillenaar: “Met haar vertrek verliest het college een betrokken, resultaatgerichte bestuurder die de nuance opzocht in dossiers. De afgelopen 3 jaar zette Anita Bastiaans zich vooral in op het sociaal domein waarbij het duurzaam financieel op orde brengen van het domein grote prioriteit had. De mens achter de dossiers verloor ze daarbij niet uit het oog. We bedanken Anita Bastiaans voor haar grote inzet en wensen haar veel succes bij haar nieuwe werkzaamheden als lid van de Raad van Bestuur bij het COA.”

De fractie Volt heeft aangekondigd een nieuwe kandidaat voor het wethouderschap voor te dragen. In afwachting daarvan neemt het college de portefeuille (Wmo, Welzijn, Duurzaam Sociaal Domein, Europa en de Euregio) zo lang als nodig waar.