30 november 2023 - Persbericht

Burgerbegroting: 36 projecten zeker uitgevoerd, 83 projecten door naar verkiezing tijdens slotevents

Het college heeft deze week een besluit genomen over de projecten van de Burgerbegroting. Maar liefst 36 projecten zijn meteen door naar de uitvoeringsfase vanwege toereikend budget op deze thema’s. Dit betekent goed nieuws voor deze indieners; zij hoeven niet af te wachten of hun project genoeg stemmen trekt bij de slotronde. Voor 83 ingediende projecten geldt dit echter wel: voor deze indieners wordt het nog spannend op 16 of 17 december.

Van 199 naar 119 projecten

Bij deze tweede Maastrichtse editie zijn afgelopen zomer 199 projecten ingediend door inwoners. Tot eind september zijn ambtenaren van betrokken afdelingen samen met de indieners aan de slag gegaan om alle 199 voorstellen verder uit te werken. Negentien indieners besloten uiteindelijk om diverse redenen hun project alsnog in te trekken. 

De overgebleven voorstellen zijn, voorzien van een ambtelijk advies m.b.t. uitvoerbaarheid en haalbaarheid, voorgelegd aan het college. Van deze projecten worden er 36 dus sowieso uitgevoerd: er was namelijk genoeg budget voorhanden op deze thema’s om niet te hoeven kiezen. 

Twee dagen om te kiezen


De overige 83 projecten gaan door naar de verkiezing tijdens de slotrondes. Deze worden gehouden op 16 en 17 december in het VISTA-college. Zaterdag 16 december stemmen inwoners op projecten uit de volgende thema’s: Kunst en cultuur op straat en pleinen; Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt; en Stadslandbouw en volkstuinieren.

Zondag 17 december op projecten uit de thema’s Vergroenen van parken en straten en Aantrekkelijke straten en pleinen.

Aanmelden

Initiatiefnemers waarvan projecten door zijn naar de slotronde, kunnen zich als eerste aanmelden en ontvangen een mail hierover. De resterende tickets zijn vrij beschikbaar. Om iedereen een gelijke kans te geven wordt er geloot. Aanmelden kan van woensdag 6 december 10.00 uur t/m zondag 10 december via Evenementen | Burgerbegroting Maastricht.

Wethouder Manon Fokke (Burgerparticipatie): “We mogen trots zijn op die ruim honderd voorstellen die als haalbaar zijn beoordeeld. Mooi dat we 36 indieners nu meteen al blij hebben kunnen maken. Voor de overige indieners wordt het nog spannend op 16 en 17 december; ik zie ernaar uit en wens hen alvast veel succes!”. 

Alle projecten zijn binnenkort te vinden en te volgen via de website www.burgerbegrotingmaastricht.nl