16 maart 2022 - Persbericht

Burgerbegroting Maastricht in april weer van start

De 1e editie van de Maastrichtse burgerbegroting gaat weer van start. Door corona moesten de events lange tijd worden uitgesteld, maar in april kan ronde 2 beginnen.

Tijdens 2 events in het Trefcentrum Wittevrouweveld (16 april, 14.00 – 16.00 uur) en de Brandweerkantine (21 april, 19.00 – 21.00 uur) kunnen inwoners 300.000 euro verdelen over 5 thema’s.

  1. Nieuwe ontmoetingsplekken en/of activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  2. Verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)
  3. Iedereen doet mee/stimuleren participatie
  4. Leegstand en lege terreinen
  5. Vergroenen van parken en straten

Deze 5 thema’s werden vorig jaar door inwoners gekozen tijdens 4 events verdeeld over de stad.  

Doe mee, beslis mee! 

Iedereen kan meedoen aan de events van de burgerbegroting. Meedoen is meebeslissen. Aanmelden kan via de website www.burgerbegrotingmaastricht.nl of door het sturen van een mail naar burgerbegroting [at] maastricht.nl.

Projectenronde 

Na ronde 2 start de projectenronde (ronde 3). Vanaf 22 april tot 3 juni kunnen inwoners concrete projecten indienen. Deze ideeën en projecten moeten passen binnen de gekozen thema’s en het toegekende budget. Na de zomer bepalen inwoners dan samen welke projecten geld krijgen en kunnen worden gerealiseerd.

mensen aan tafel die naar camera kijken en duim opsteken