30 januari 2024 - Persbericht

Burgerberaad Maastricht biedt 15 adviezen aan

Het 1e burgerberaad van Maastricht heeft tijdens de raadsvergadering van 30 januari zijn eindrapport aangeboden aan raad en college. De rapportage is een weergave van het doorlopen proces en omvat in totaal 15 door het burgerberaad aangenomen adviezen. 

Reacties van deelnemers

Aniek (24 jaar): “Deelnemen aan het burgerberaad was voor mij een hele bijzondere ervaring. Dat ik een bijdrage mocht leveren aan de stad waar ik nog vele jaren hoop te wonen, was voor mij zeer betekenisvol. Daarnaast mocht ik veel nieuwe mensen leren kennen en heeft het burgerberaad ertoe geleid dat ik me meer verbonden voel met mijn stad. En ondanks een grote verscheidenheid aan mensen, en daarmee een verscheidenheid aan meningen, hadden we een gezamenlijk doel: een mooi Maastricht voor iedereen. Samen hebben we dan ook in openheid, met dank aan het organisatieteam, gewerkt aan adviezen voor de gemeente om dit doel te realiseren. En ondanks vallen en opstaan, ben ik erg trots op wat we als burgerberaad hebben bereikt!"

Marco (49 jaar): “Met een groep die bestond uit een dwarsdoorsnede van de Maastrichtse inwoners is met veel enthousiasme gewerkt aan adviezen hoe wij de stad Maastricht in 2040 graag zouden willen zien. Het is nu aan de gemeente om serieus gehoor te geven aan deze participatie van de bewoners zodat we in 2040 en liever nog eerder nog steeds trots op onze mooie stad kunnen zijn. Of je nu jong bent of oud, rijk of arm, student of werkzaam, iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Maastricht.”

Laurens (24 jaar): “Het was erg bijzonder om samen te werken met zo’n diverse groep Maastrichtenaren, en met hen de toekomst van Maastricht vorm te geven. Deze ervaring heeft me het vertrouwen gegeven dat we elkaar als inwoners kunnen blijven vinden, ook als er veel onderlinge verschillen zijn. Ik geloof dat onze plannen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van Maastricht.”

Rositsa (33 jaar): "As an international living in Maastricht for just over three years, I was not expecting to be invited to participate in the burgerberaad. However, I felt very welcome from the first until the last meeting. I appreciate the effort of the municipality, the organizers and participants to embrace inclusion for all citizens of this wonderful town.”

3 mensen staan in zaal

Adviezen

De volledige adviezen staan in de rapportage, te vinden op maastricht.parlaeus.nl/app. De rapportage geeft ook inzicht in het proces, waaronder samenstelling van het burgerberaad, loting, communicatie en gespreksbegeleiding. Of bekijk de Engelstalige rapportage.

Vervolg

De adviezen uitgebracht door het burgerberaad worden op 5 maart in het domein fysiek en op 26 maart in de raadsvergadering besproken. Ook het college brengt per advies een reactie uit. Dit alles als basis voor het raadsbesluit en in opmaat naar besluitvorming over een nieuwe omgevingsvisie.