22 april 2024 - Persbericht

Centrummanagement en gemeente slaan handen ineen voor vergroening centrum

Met de lancering van een nieuw project ‘Elke boom telt’ slaan Centrummanagement Maastricht en de gemeente Maastricht de handen ineen om Maastricht groener te maken. Het project heeft tot doel om de stad te vergroenen op een manier die bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente met elkaar verbindt. Het project is gestart op vrijdag 19 april jl. op de Kesselskade en de Grote Gracht waar negen bomen in verplaatsbare bakken zijn neergezet. 

Bakken met groen in centrum Maastricht

Deze mobiele groene zones vormen een veelzijdige toevoeging aan de stedelijke omgeving, daar waar planten in de volle grond (nog) niet tot de mogelijkheden behoort. Centrummanagement en gemeente willen zo in de binnenstad bijdragen aan het tegengaan van hittestress, het bevorderen van biodiversiteit en het verbeteren van het algehele welzijn van zowel inwoners als bezoekers.

Bloeiende toekomst

Directeur Centrummanagement Maastricht, Astrid Verberne: “Groen speelt een essentiële rol bij het bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. Het stimuleert niet alleen het welzijn van onze inwoners, maar trekt ook meer bezoekers aan en creëert een aantrekkelijke werkomgeving voor ondernemers en hun medewerkers. Samen bouwen we met het project ‘Elke boom telt’ aan een bloeiende toekomst voor het centrum van Maastricht”.

Looproutes

De plaatsing van deze bomen draagt niet alleen bij aan een groenere stad, maar dient ook als een strategisch instrument. Zo wordt bekeken of en hoe looproutes van mensen beïnvloed kunnen worden door het toevoegen van groen. Hierdoor kan de spreiding van bezoekers en hun looproutes worden verbeterd. De komende maanden worden ook tijdelijke bomen geplaatst op verschillende straatparkeerplaatsen. De straatparkeerplaats wordt dan omgevormd tot een fietsparkeerplaats in combinatie met groen. Dit kan bijdragen aan een aangenamere en veiligere beleving van de binnenstad. In overleg met de omgeving wordt bekeken of op termijn een permanente boom kan worden geplaatst.

Wethouder John Aarts (Duurzaamheid): “Elke boom is belangrijk. We koesteren de prachtexemplaren in het stadspark, op de pleinen, langs de Maas, en de groene wiggen in het Frontenpark. Tegelijkertijd zien we dat er nog meer groen nodig is. In een historisch en compact centrum is dat een flinke uitdaging waar we niet van vandaag op morgen klaar mee zijn. In dit project doen we het samen, ondernemers inwoners en gemeente, boom voor boom.” 

Bakken met groen in centrum Maastricht

Elke boom telt

Het project ‘Elke boom telt’ wordt de komende jaren verder uitgebreid in het centrum van de stad. Gemeente en Centrummanagement nodigen alle betrokkenen uit om deel te nemen aan dit project en hun ideeën en suggesties te delen. Door samen te werken kunnen we Maastricht transformeren tot een stad waar groen, welzijn en duurzaamheid hand in hand gaan.

Samen bouwen we aan een groenere toekomst voor Maastricht!