22 april 2021 - Persbericht

Covidmaatregelen binnenstad Maastricht worden gecontinueerd

Het voetgangersplan voor de binnenstad van Maastricht, dat vorig jaar aan het begin van de pandemie is geïntroduceerd, wordt de komende periode gecontinueerd. Het voetgangersplan is een samengesteld pakket van maatregelen en heeft als doel om inwoners, bezoekers en ondernemers veilig de binnenstad van Maastricht te laten bezoeken tijdens de pandemie. Het voetgangersplan bestaat uit verschillende maatregelen. Deze hebben onder meer betrekking op: looplijnen in de binnenstad, informatieborden, tekstkarren, extra beveiligers, tijdelijke toiletvoorzieningen en tijdelijke fietsenstallingen, crowdmanagementplan, circulatieplan en communicatie. Hierbij blijft uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van burgers om de coronamaatregelen in acht te nemen belangrijk. Het voetgangersplan dat nu is vastgesteld loopt nog tot 31 december 2021.

“Wanneer de huidige Lock down wordt versoepeld of wordt opgeheven, is de verwachting dat een groot aantal bezoekers de binnenstad zal willen bezoeken. Dit is goed voor de ondernemers. Het is tegelijkertijd van belang ervoor te zorgen dat Maastricht dan een veilige stad is om te bezoeken. Vanuit dit perspectief gezien is het gewenst de maatregelen te continueren”, aldus wethouder Aarts.

Afhankelijk van de pandemie-ontwikkelingen, kunnen de maatregelen aangepast, op- of afgeschaald worden. Dit wordt op wekelijkse basis gemonitord.  De aanpak van de gemeente Maastricht is, net als in andere steden, sterk gericht op de eigen verantwoordelijkheid van burgers in de openbare ruimte. De gemeente vraagt bezoekers zich te houden aan de looprichtingen, om zich correct op te stellen in de wachtvakken en om verblijfsduur te beperken of bij grote drukte zelfs helemaal niet de stad in te komen.

Het plan is opgesteld in overleg met de deelnemers van het GOV-overleg. Daarin hebben zitting bestuurders en ambtenaren van de gemeente Maastricht en ondernemers- en bewonersvertegenwoordigers. De kosten van het plan zijn ruim 8 ton.

Sint Servaaskermis

De Sint Servaaskermis, die van 7 tot en met 16 mei zou plaatsvinden op het Vrijthof gaat dit jaar ook niet door. Dit vanwege de beperkende maatregelen die nog steeds gelden voor het organiseren van evenementen.