22 maart 2022 - Persbericht

Cultureel en sociaal aanbod voor jongeren in De Kring

De voormalige basisschool in de Heeg komt tijdelijk beschikbaar als vrijplaats. Totdat er een definitieve bestemming is gevonden, komt er een sociale en culturele ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren. Iedereen in Maastricht moet cultuur kunnen maken en meemaken. Daarom maakt Maastricht waar mogelijk tijdelijk en binnen randvoorwaarden graag ruimte voor vrijplaatsinitiatieven: initiatieven van bewoners in informele samenwerkingsverbanden buiten gevestigde structuren om.

Als er 1 deur dicht gaat, gaat een andere open…

Binnen het Integraal Huisvestingplan Kindcentra Maastricht 2015-2024 is de Kring aan de Stellendaal 15 geen toekomstbestendige onderwijslocatie gebleken. Daarom is de locatie gesloten. Dat maakt het mogelijk om het voorkeursrecht dat rust op het gebouw in de Turennestraat (de nieuwe locatie voor het DSM- hoofdkantoor), over te hevelen naar Stellendaal 15, het pand van De Kring. Dit onder de voorwaarde dat de houder van het voorkeursrecht een haalbaar herontwikkelingsplan indient dat past binnen de bestaande gemeentelijke beleidskaders.

Uitgelezen kans voor een vrijplaats

Omdat het echter minstens anderhalf jaar duurt voordat een definitieve bestemming van het pand zijn beslag kan krijgen, kunnen we in de tijdelijkheid ruimte maken voor een vrijplaatsinitiatief waar de leegstandsbeheerder van Stellendaal 15 een verzoek voor heeft ingediend.

Cultuurmakers en Stadsnomade aan de slag

Het gaat om een initiatief van de Stichting Stadsnomade en Cultuurmakers Maastricht, organisaties gericht op culturele en educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren. Denk aan sport- en spelactiviteiten, workshops, lezingen, een educatief programma en wat dies meer zij.
Wethouder Frans Bastiaens (Cultuur): ‘Ik ben blij dat het gelukt is om het initiatief van Cultuurmakers en Stadsnomade op deze plek te laten landen. Ruimte bieden aan dit soort initiatieven, die ook een sociaal-maatschappelijke component hebben, is precies waar ons vrijplaatsenbeleid om draait’.

Verdere uitwerking gebeurt conform vrijplaatsenbeleid

Het precieze gebruik van het schoolgebouw en terrein werken de leegstandbeheerder en de initiatiefnemers samen uit. Onderdeel van het vrijplaatsenbeleid is dat er een gebruiksovereenkomst wordt gesloten tussen de leegstandbeheerder en de initiatiefnemers. Hoewel Stichting Stadsnomade en Cultuurmakers Maastricht al langere tijd op zoek zijn naar een geschikte locatie in Maastricht, is De Kring nu eenmaal geen toekomstbestendige en geschikte locatie voor de lange termijn. De Kring blijft in gebruik binnen het kader van leegstandsbeheer.

De leegstandsbeheerder zal omwonenden informeren over de plannen op het moment dat duidelijk is hoe een en ander er precies uit gaat zien.