30 november 2021 - Persbericht

Financiële bijdrage voor controle coronatoegangsbewijs

Voor de tegemoetkoming in gemaakte kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen in Maastricht is 309.000 euro beschikbaar. Dat geld is beschikbaar gesteld door het Rijk dat het totaalbedrag via de Veiligheidsregio’s verdeelde over de gemeenten.

Het stadsbestuur van Maastricht heeft besloten het bedrag van 309.000 euro op te splitsen naar sectoren die het coronatoegangsbewijs (CTB) moeten controleren. Het gaat om de volgende verdeling:

  • Cultuur 30.000 euro
  • Evenementen 69.000 euro (in eerste instantie bestemd voor de controle bij Magisch Maastricht)
  • Collectieve projecten voor detailhandel en horeca 139.000 euro (deels al ingezet voor de polsbandjes in de horeca)
  • Sport 71.000 euro (gemeentelijke buitensportaccommodaties. Binnensport wordt aangevraagd en geregeld door Maastricht Sport).

Initiatieven die kosten maken om te controleren op het CTB kunnen een aanvraag voor tegemoetkoming doen via het speciale aanvraagformulier.

Alleen loonkosten voor werknemers of andere arbeidskrachten en materiële kosten voor de controle worden vergoed. Op 9 december vindt de verdeling van de budgetten plaats, de besteding moet plaatsvinden voor 31 december 2021.