31 maart 2021 - Persbericht

Forse uitbreiding Steelport Maastricht

Vogten Staal koopt middengebied Beatrixhaven.

Het staalcluster in de Beatrixhaven, ook wel Steelport Maastricht genoemd, krijgt een forse uitbreiding. Een van de medeoprichters van het cluster, Vogten Staal, gaat in 2021 een grote nieuwe bedrijfshal bouwen in het hart van het industrieterrein. De uitbreiding is op termijn goed voor veertig extra arbeidsplaatsen. Om de uitbreiding mogelijk te maken heeft Vogten Staal voor ongeveer 7 miljoen euro circa 5,6 ha. bouwgrond gekocht van de gemeente Maastricht. Dit zogeheten middengebied, gelegen aan de Punterweg (voormalig ACI Adam/Sligro/MTB-terrein), werd in 2014 en 2015 door de gemeente en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen speciaal vrijgemaakt om meer ruimte te bieden aan bedrijven uit de hogere milieuklasse. Met deze invulling komt een einde aan de jarenlange revitalisering van het industrieterrein. Middels herstructurering, het uitbaggeren van de havens, de aanleg van het P+R station Maastricht Noord en de eigen afrit van de A2 is de Beatrixhaven volledig toekomstbestendig gemaakt.

Vivianne Heijnen, wethouder Economie, is blij met de gesloten overeenkomst: “De Beatrixhaven is nog steeds van onmiskenbaar belang voor de economie en werkgelegenheid in onze stad. Met deze ontwikkeling krijgt het terrein een flinke kwaliteitsimpuls, wordt het staalcluster versterkt en krijgt de werkgelegenheid een boost.”

John Aarts, wethouder Vastgoed, is eveneens content: “Het middenterrein wordt met de aankoop door Vogten Staal, precies zo ingevuld als we hadden beoogd. Hiermee komt de langjarige herstructurering tot een succesvol einde. Er is optimaal gebruik gemaakt van de schaarse ruimte en de juiste bedrijven liggen nu op de juiste plek. We wensen Vogten Staal dan ook veel succes met deze uitbreiding.” 

Middengebied

Vogten Staal, sinds 1972 gevestigd in de Beatrixhaven, is een staalservicebedrijf met 90 medewerkers en klanten in heel West-Europa (o.a. lasersnijbedrijven, kraan-, truck en trailerbouw). In de bestaande fabriek worden met moderne technieken grote staalrollen op diverse lijnen bewerkt voor verdere toepassing in de keten. Op het nieuwe perceel wil het bedrijf een tweede fabriek bouwen, met het oog op de lange termijn, en waarbij het pand zoveel mogelijk duurzaam wordt gebouwd. “Het is een complexe en grote investering. We zijn dan ook al de nodige tijd met de gemeente in gesprek. Met deze uitbreiding kunnen we met de nieuwste technieken gaan werken, worden we nog flexibeler en kunnen we onze concurrentiepositie aanzienlijk verstevigen,” aldus de directie Dennis Vogten en Jack Papen. “We zijn blij met deze langere verbintenis met de stad Maastricht en met Steelport“. De werkzaamheden gaan dit najaar van start. De fabriek moet eind 2022 gereed zijn.

Revitalisering Beatrixhaven

Bedrijventerrein Beatrixhaven (netto 220 ha) is één van de grootste multimodale bedrijventerreinen in Zuid-Limburg. Er zijn circa 250 bedrijven gevestigd (ongeveer 4% van het totale aantal Maastrichtse bedrijven) en de werkgelegenheid bedraagt 7% van de totale werkgelegenheid in Maastricht. Het is één van de weinige bedrijventerreinen in de regio waar zware bedrijvigheid (milieucategorie 4 & 5) zich mag en nog kán vestigen. In 2010 startte de gemeente een grootscheepse revitalisering. Doel was het bedrijvenpark toekomstbestendig te maken en een optimale vestigingslocatie te laten zijn voor zware bedrijvigheid. Hiervoor is de infrastructuur van het park over water, spoor en weg versterkt en zijn de havens uitgebaggerd. In 2013 kreeg het terrein een P+R Station en in 2014 een eigen afrit van de A2. In 2015 maakte de gemeente door de verplaatsing van een aantal bedrijven circa 5,6 ha. aaneengesloten terrein vrij voor zware industrie. 

Steelport Maastricht

De zware industrie in de Beatrixhaven bestaat voor een groot deel uit het staalcluster, met 8 bedrijven goed voor meer dan 1000 directe en indirecte arbeidsplaatsen en de verwerking van 2 miljoen ton staal per jaar. Onder de noemer Steelport Maastricht bundelen de bedrijven sinds 2015 hun krachten met de overheid en het onderwijs om samen te werken aan opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering en imagoverbetering van de branche. Met de invulling van het middengebied wordt de marktpositie van Steelport Maastricht verder versterkt.