24 juni 2021 - Persbericht

Foto expositie op Plein 1992 maakt huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar

Op Plein 1992 is vanmiddag door Anita Bastiaans, wethouder welzijn, zorg, diversiteit en gezondheid, en Caitlin Bosman, inwoonster van Maastricht, de buiten-expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ geopend. De expositie die gratis toegankelijk is in de buitenlucht toont 30 krachtige portretten op zuilen en maakt met de daarbij behorende indringende verhalen duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling overal voor kunnen komen en dat we daar iets aan moeten doen. Caitlin Bosman uit Maastricht is 1 van de geportretteerden van de expositie, haar foto en verhaal zijn samen met de andere geportretteerden tot 15 juli te zien op Plein 1992.

De expositie die sinds maart november 2020 door Nederland reist en een initiatief is van Stichting Open Mind probeert op een laagdrempelige manier huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken in brede lagen van de bevolking en levert zo een bijdrage aan het uit de taboesfeer halen van dit onderwerp. In Nederland zijn in de afgelopen 5 jaar 747.000 mensen van 18 jaar of ouder slachtoffer geweest van minstens 1 incident van fysiek en/of seksueel geweld. Dit betreft 5,5 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex)partner of huisvrienden (bron: WODC prevalentie onderzoek 2019). Deze cijfers tonen aan dat het 1 van de grootste maatschappelijke problemen binnen onze samenleving is.

Uit de taboesfeer halen

Wethouder Anita Bastiaans: “Vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ onderstrepen wij als gemeente het belang van deze expositie. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas nog vaak voor, ook in Maastricht. Vaak durven slachtoffers maar ook daders er niet over te praten uit angst of schaamte. Door de covid-maatregelen, waarbij iedereen veel thuis moest blijven, is mishandeling nog onzichtbaarder geworden. Vandaar dat ik het belangrijk vind om met deze expositie aandacht te vragen voor dit thema. Alleen door erover te praten en hulp te vragen of aan te bieden, halen we het uit de taboesfeer en doorbreken we de cirkel van geweld.”

Over het programma Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is een meerjaren landelijk programma in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en heeft tot doel om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te signaleren, te stoppen en structureel op te lossen. Deze opdracht voeren gemeenten samen uit met 28 regionale projectleiders in het land, waaronder een in Maastricht.

Over Stichting Open Mind

Open mind is een idealistische stichting die als doel heeft om onrechtvaardigheden, mis(ver)standen en vooroordelen in een ander licht te plaatsen. Open mind brengt maatschappelijk moeilijke onderwerpen onder de aandacht bij het grote publiek. Door het realiseren van impactvolle kunstprojecten en het vertellen van relevante verhalen in de openbare ruimte. Meer info: www.stichtingopenmind.nl

Wij doorbreken de cirkel van geweld (foto Jonathan Vos)