8 mei 2024 - Persbericht

Gemeente Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen sluiten pact Studentenhuisvesting Zuid-Limburg

Voor de doorontwikkeling van de groeiende kennisindustrie in Zuid-Limburg is voldoende en goede studentenhuisvesting van groot belang. De gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen zoeken hierbij de samenwerking op. Samen zijn zij beter in staat te zorgen voor een voldoende en gevarieerd aanbod aan studenteneenheden. Vandaag ondertekenden de wethouders Wonen van deze gemeenten - wethouder Gelderblom (Heerlen), wethouder Pas (Maastricht) en wethouder Geilen (Sittard-Geleen) - het pact Studentenhuisvesting.

Wethouder Pas: “Studenten die aan de instellingen voor hoger onderwijs in Maastricht studeren, wonen niet alleen in Maastricht, maar ook in de regio. Regionale samenwerking is dus belangrijk. Dit pact is daarom een goede stap vooruit. Niet alleen voor de studenten van nu, maar ook voor jong afgestudeerden waarvoor passende huisvesting nodig is als zij een baan in Zuid-Limburg aanvaarden.”

3 heren wethouders voor groot gebouw

Doel van het pact is om nu en de komende jaren te blijven zorgen voor een goed evenwicht in de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting. De komende maanden werken de gemeenten gezamenlijk aan een uitvoeringsagenda. Voor de korte termijn ligt de nadruk op een betere integratie van het woningaanbod van Heerlen en Sittard-Geleen in Maastrichtse studenten woonportalen, zodat het woningaanbod breder bekend wordt. Voor de langere termijn zijn onder meer van belang de afstemming van het aandeel studentenhuisvesting in de bestaande woningbouwprogrammeringen van de steden en de coördinatie van de communicatie over het belang van studentenhuisvestingsplannen richting de markt. 

De basis voor de programmering van studentenhuisvesting wordt gevonden in de door het Maastrichtse college en raad vastgestelde programmering studentenhuisvesting tot en met het jaar 2030. Hierin wordt uitgegaan van een gemiddelde groei van de behoefte aan studentenhuisvesting met 3% per jaar. Uit historische gegevens blijkt dat circa 20% van deze groei niet in Maastricht, maar in de omliggende regio landt. Deze verdeling over de regio wordt ook bij dit pact aangehouden. Het gaat dan om 3.500 eenheden in totaal voor de jaren 2024 t/m 2030, waarvan 700 buiten Maastricht. 

Het pact markeert een startpunt voor de samenwerking tussen Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen, waar ook andere Zuid-Limburgse gemeenten zich desgewenst bij aan kunnen sluiten.