26 juli 2022 - Persbericht

Gemeente Maastricht geselecteerd als voorloper voor de Rijke Schooldag van de Gelijke Kansen Alliantie Agenda

De gemeente Maastricht is samen met 44 andere lokale coalities in Nederland geselecteerd als voorloper voor de Rijke Schooldag: een initiatief van de Gelijke Kansen Alliantie Agenda. Deze coalities houden de komende 3 jaar een voorloperstraject om te werken aan een stimulerende omgeving voor alle kinderen. Elke coalitie krijgt hiervoor een bedrag van 586.000 euro van de overheid.

Het doel van de trajecten is om kennis op te bouwen, te delen en onderzoek te doen. En om zo te op een duurzame, structurele manier te zorgen voor een rijke schooldag voor alle kinderen. Johan Pas, wethouder Wonen, Onderwijs, Studenstad en Welstand: “geselecteerd zijn als voorloper past bij wat we als gemeente willen bereiken: het vergroten van kansengelijkheid, tegengaan van segregatie en vergroten van inclusie.”

De geselecteerde voorlopers bieden nu al extra activiteiten op scholen aan. Dit doen ze in samenwerking met verschillende partners zoals sport- en cultuurverenigingen. “In de toekomst kunnen nog veel meer kinderen in Maastricht gebruik maken van dit aanbod”, aldus Yvonne Stegen, directeur kindcentrum Manjefiek en leider van het projectteam in Maastricht. Het Maastrichtse projectteam bestaat onder andere uit medewerkers uit het onderwijs, uit de kinderopvang en van de gemeente.

In Maastricht zetten we al jaren in op voor- en vroegschoolse educatie. Ook maken we gecombineerde kindcentra van basisscholen en kinderopvang (van 44 scholen naar 21 kindcentra). Dit doen we in samenwerking met onze partners en in een goede spreiding over de stad. Vanuit de gelijke kansen agenda verbeteren we de dagarrangementen samen met ouders, Sport, Cultuur, Milieu en Gezondheid.

Gelijke Kansen Alliantie (GKA)

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds oktober 2016 actief in heel Nederland met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), en vanaf 1 oktober 2018 met het Programma Gelijke Kansen. Gemeente Maastricht doet al langere tijd mee met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Agenda. De agenda’s van Maastricht en de andere gemeenten staan op de website van GKA.