14 maart 2024 - Persbericht

Gemeente Maastricht treft regeling energietoeslag voor buitenlandse studenten

In English

Buitenlandse studenten met beperkt inkomen kunnen ook in aanmerking komen voor een éénmalige energietoeslag van €400. De gemeente Maastricht heeft hiertoe een regeling opgesteld.

Voor Nederlandse studenten die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering in het kader van de Wet studiefinanciering is er al een aparte regeling die door DUO wordt uitgevoerd,
"Omdat Maastricht veel buitenlandse studenten heeft, vinden we het belangrijk ook voor deze groep een vangnetregeling voor de energiekosten te hebben", aldus wethouder Alain Garnier. 

De ‘Beleidsregels tegemoetkoming energiekosten buitenlandse studenten winterseizoen 2023-2024’ zijn bedoeld voor buitenlandse studenten, die in Maastricht wonen en een voltijdse opleiding volgen in het mbo, hbo of universiteit. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de normen voor levensonderhoud die DUO hanteert bij het toekennen van studiefinanciering aan uitwonende Nederlandse studenten. Die bedragen zijn:

  • Mbo:                       € 1.132,50 per maand
  • Hbo en universiteit: € 1.339,75 per maand  

Daarnaast wordt ook vermogen van de buitenlandse student dat uitgaat boven een bepaalde vrijlatingsgrens meegewogen. 

Sinds begin december 2023 geeft Maastricht uitvoering aan de energietoeslag 2023. Deze is bedoeld voor Maastrichtse huishoudens die zelfstandig wonen en een laag inkomen hebben. Studenten zijn echter uitgesloten van de energietoeslag 2023. Voor de Nederlandse studenten is er daarom een aparte regeling die door DUO wordt uitgevoerd. Deze regeling houdt in dat studenten met een aanvullende beurs eenmalig € 400,- compensatie krijgen in de energiekosten. Buitenlandse studenten kunnen geen aanspraak maken op de energietoeslag 2023 omdat dit een vorm is van categoriale bijzondere bijstand en er geen recht op bijstand bestaat. Buitenlandse studenten kunnen veelal ook geen beroep doen op de tegemoetkoming van DUO omdat ze in de regel niet in aanmerking komen voor studiefinanciering in het kader van de Wet studiefinanciering. 

Buitenlandse studenten kunnen vanaf 15 maart digitaal een aanvraag indienen. Daar wordt ook alle verdere informatie over de regeling geplaatst. Aanvragen kan tot 1 juli 2024.

De onderwijsinstellingen worden geïnformeerd over de regeling. Er wordt ook via de gemeentelijke kanalen gecommuniceerd, zoals de nieuwsbrief en social media