23 mei 2023 - Persbericht

Gemeente Maastricht wil aansluiten bij Volwassenfonds Sport & Cultuur

De gemeente Maastricht wil per 1 januari 2024 aansluiten bij het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Dit is een landelijk fonds dat zich inzet om sport en cultuur toegankelijk te maken voor 18-plussers die daar zelf geen geld voor hebben. Inwoners met een inkomen tot 110 procent van de bijstand kunnen daarmee deelnemen aan sport- en culturele activiteiten.

Gelijke kansen

"Het is erg belangrijk dat inwoners die leven rond het bestaansminimum kunnen deelnemen aan sociaal en culturele activiteiten. Dat bevordert de gelijke kansen en vermindert de tweedeling in de maatschappij. Ik hoop dat veel inwoners die er recht op hebben gebruik gaan maken van het volwassenfonds", aldus wethouder Alex Meij.

Aanvragen via tussenpersoon

Inwoners kunnen een aanvraag indienen via een tussenpersoon. Dit kan een medewerker van de gemeente zijn, een welzijnswerker of een bewindvoerder. Als de aanvraag akkoord is wordt de contributie rechtstreeks overgemaakt aan de sport- of cultuurvereniging. De maximale bijdrage per kalenderjaar bedraagt voor sport 225 euro en voor cultuur of muziek 425 euro per persoon. De bedragen zijn in 1e instantie bedoeld voor contributie. Als er daarna nog geld overblijft kan dat ingezet worden voor de aanschaf van kleding of materialen.

In plaats van declaratieregeling 1

Deze regeling komt in de plaats van de zogenaamde declaratieregeling 1. Deze regeling die ook bedoeld is voor kunst, cultuur en sport vergoedt per jaar maximaal 100 euro voor de aanvrager en 50 euro voor ieder gezinslid. Bewoners hoeven geen bewijsstukken in te leveren of die kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De gemeente heeft dus geen enkel zicht of de vergoeding bijdraagt aan participatie op sociaal en cultureel vlak. Bovendien is dit huidige bedrag dat inwoners krijgen ook onvoldoende om de kosten te dekken.

Vanaf 1 januari 2024

De bedoeling is om het vrijvallende budget van de declaratieregeling van 509.450 euro in te zetten voor het volwassenfonds per 1 januari 2024. In 2023 verandert er nog niets. Inwoners kunnen het hele jaar nog de declaratieregeling 1 aanvragen.

De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren. Dinsdag 6 juni wordt het voorstel besproken in de Domeinvergadering Sociaal, waarna op 27 juni besluitvorming plaatsvindt.

 

Na positieve besluitvorming door de raad wordt er een mix aan communicatiemiddelen ingezet om inwoners te informeren over het volwassenfonds. Ook ontvangen alle inwoners die gebruik maken van de declaratieregeling een brief, waarin zij worden geïnformeerd over de mogelijkheden van het volwassenfonds en het vervallen van de declaratieregeling1.