1 mei 2020 - Persbericht

Gemeente start samenwerkingsteam corona

De gemeente Maastricht start samen met ondernemersvertegenwoordigingen een ‘samenwerkingsteam corona’.  Het team gaat aan de slag in drie werkgroepen, te weten ‘acute steunmaatregelen’, ‘aanpak na versoepeling’ en ‘communicatie’.

Naast de gemeente zijn diverse ondernemers- en branchevertegenwoordigers als Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht, Vereniging Ondernemers Centrum, Samenwerkende Hotels, Binnenstad Ondernemers Collectief, Centrummanagement en Maastricht Marketing vertegenwoordigd. Samen wordt bekeken wat er gedaan kan worden, en waar partijen elkaar kunnen vinden, om de stad economisch door deze coronacrisis te loodsen met perspectief voor de toekomst.

Het samenwerkingsteam werd aangekondigd door de wethouders Aarts en Heijnen in een tweede breed overleg met ondernemers- en brancheverenigingen over de stand van zaken rondom corona. In de denktank wordt zowel naar de korte als de langere termijn gekeken. Wethouder John Aarts (Hospitality): “De impact van deze crisis op de economie van de stad is ongekend. Dit raakt vele bedrijven en heel veel mensen. Als gemeente willen we kijken wat wij kunnen doen, en willen we ook in elk geval partijen bij elkaar brengen om samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Want de pijn die de ondernemers voelen, raakt ons als stadsbestuur natuurlijk ook. Hoofdthema is nu: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat onze ondernemers kunnen overleven en op welke manier.”

De werkgroepen starten maandag om de eerste ideeën te verkennen. Wethouder Vivianne Heijnen (economie): “Het gaat in eerste instantie om een overlevingsstrategie voor onze ondernemers. Maastricht heeft een rijk aanbod aan winkels, horeca en bedrijven. Dat koesteren we, zeker in deze zeer moeilijke tijd. Onze inzet is om, binnen de mogelijkheden die we hebben, ondernemers optimaal te ondersteun. Hoewel de maatregelen van het kabinet begrijpelijk zijn, raakt deze crisis onze stad en onze mensen ook hard in financieel opzicht. Daarom willen we maximaal voorbereid zijn als onze economie straks weer gefaseerd opstart.”

Centrummanager Paul ten Haaf: “Het is goed dat we schouder aan schouder staan. In elk werkgroep zijn zowel bestuurders, als ambtenaren als ondernemers vertegenwoordigd. We gaan voor slagkracht en snelle resultaten. Dat heeft onze stad nu nodig.”