29 juli 2022 - Persbericht

Gemeentelijke subsidieregeling amateurkunsten aangepast met hulp van verenigingen

De gemeente Maastricht wil cultuur ondersteunen, zo bereikbaar mogelijk maken en zo veel mogelijk mensen laten meedoen. Ons cultuurbeleid moet hiervoor zorgen. De subsidieregeling amateurkunsten is één van de hulpmiddelen die we daarvoor gebruiken. Het succes van deze hulpmiddelen hangt af van de amateurkunstenaars zélf en de vrijwilligers van de verenigingen. Om hen de nodige ondersteuning te kunnen geven, hebben we de gemeentelijke subsidieregeling amateurkunsten aangepast. De ideeën en wensen van de verenigingen, vrijwilligers en andere ervaringsexperts vormden de basis. 

Amateurverenigingen hebben het steeds moeilijker

Uit verschillende landelijke onderzoeken blijkt dat amateurverenigingen al jaren strijden om te kunnen blijven bestaan. Er komen steeds minder nieuwe leden bij en het is moeilijk om bestuursleden te vinden. Ook vraagt het veel tijd en energie om rekening te houden met de nieuwe wetten en regels. Door corona daalde het aantal vrijwilligers. Nuttige ondersteuning werd belangrijker dan ooit. 

Gesprek tussen wethouder, raadsleden en verenigingen

In het voorjaar gingen raadsleden en Maastrichtse amateurkunstverenigingen met elkaar in gesprek. Wethouder voor Cultuur, Frans Bastiaens, had hen daarvoor uitgenodigd. Het doel was om inzicht te krijgen in de kansen en uitdagingen in de Maastrichtse amateurkunsten. De bijeenkomst was een succes. Er ging veel aandacht naar de verenigingen en hun uitdagingen van dit moment. De raadsleden en de verenigingen hebben kritisch gekeken naar het concept van de nieuwe regeling.

Wat verandert er?

  • Verenigingen hadden moeite om het minimum ledenaantal voor steun te halen dat in de oude regeling stond. Ook vonden verenigingen het steeds moeilijker om een artistiek leider te vinden. Allebei de voorwaarden zijn in de nieuwe regeling aangepast, zodat meer verenigingen steun kunnen krijgen.
  • Vrijwilligers van amateurkunstenverenigingen vonden het lastig om subsidie aan te vragen. Daarom hebben we de subsidieregeling nu minder ingewikkeld gemaakt en is het nu makkelijker om subsidie aan te vragen. We hebben rekening gehouden met de aangepaste algemene subsidieverordening die sinds 2020 geldt.
  • We hebben de regeling uitgebreid: verenigingen en andere groepen die iets willen organiseren met een positieve sociale invloed, of iets willen doen voor de artistieke ontwikkeling van hun organisatie, kunnen vanaf nu ook een projectsubsidie aanvragen.

Wethouder Frans Bastiaens: De amateurkunsten zijn op allerlei manieren enorm belangrijk voor Maastricht. Gemotiveerde en creatieve amateurkunstenaars hebben een positieve sociale invloed en maken de stad interessanter voor onze inwoners. In de nieuwe subsidieregeling maken we ruimte voor artistieke en sociale activiteiten. Zo hebben we nog meer voordeel van alles wat de amateurkunsten kunnen betekenen voor onze samenleving. De amateurkunsten en de professionele kunsten hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan. Met deze aangepaste subsidieregeling geven we invulling aan de wensen en behoeften van de amateurkunsten.”

Meer weten?

Ga naar Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023 (overheid.nl).