27 juli 2022 - Persbericht

Gevelstenenwebsite kijkeensnaarboven.nl slaat aan

Maastricht heeft iets met gevelstenen. Sinds januari 2021 heeft een grote groep vrijwilligers zich hiervoor ingezet en op 22 juli 2021 werd op het Stadhuis de website www.kijkeensnaarboven.nl gelanceerd met 220 gevelstenen en goede achtergrondinformatie in 4 talen.

Zo veel mogelijk plaatjes met QR-codes kwamen aan de panden te hangen en gevelstenen kregen een opknapbeurt. Ook kwamen er speciale jongeren- en ouderenprogramma’s.

Resultaten

De lancering van de website is nu een jaar geleden. Wat zijn de resultaten?

De website is uitgegroeid van 220 naar 271 gevelstenen/ornamenten met achtergrondinformatie in 4 talen per gevelsteen. In het 1e jaar is de website meer dan 145.000 keer aangeklikt. Mensen bleven gemiddeld 2,30 minuten lang op de site. Op dit moment komen er per week meer dan 1000 nieuwe unieke bezoekers bij.

Op 225 panden hangen QR-code plaatjes met directe toegang tot bijbehorende achtergrondinformatie. 154 gevelstenen zijn weer mooi opgeknapt. Dat is sjiek en sjoen!

Speurtochten met jongeren van de basisschool in Wyck langs de gevelstenen zijn gestart. 6 speurtochten zijn al achter de rug. De bedoeling is, dat dit een onderdeel van het jaarlijkse leerprogramma wordt. Er zijn ook diapresentaties voor ouderen in met name zorginstellingen, georganiseerd in nauwe samenwerking met Envida en Sevagram. Ook de Zonnebloem gaat in het najaar meedoen.

Wethouder Frans Bastiaens lanceerde de 6e gevelstenenroute Statenkwartier/Kommel. De route start op de Markt aan de voorkant van het stadhuis en gaat vervolgens via de Grote Gracht, Brusselsestraat en Kruisherengang verder. Prachtige gevelstenen zijn er te zien zoals In den Arenbergh, De soete Naam, In den Coele Mey, in den Valck en De Vier Heemskinderen.

“Nog even en heel Maastricht kijkt naar boven. Dankzij de stichting en haar vele vrijwilligers zijn de gevelstenen en de fascinerende verhalen erachter weer springlevend. Dat is belangrijk, want die verhalen vertellen een deel van onze geschiedenis,” aldus wethouder Frans Bastiaens. “Met Kijk eens naar boven heeft de stichting een succesformule gevonden, waarbij iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. Chapeau!”

Plannen en doelen

In het komend jaar ligt de aandacht op:

  1. Het verbreden van de speurtochten voor jongeren naar andere basisscholen.
  2. Het continueren van diavoorstellingen voor ouderen in onze samenleving.
  3. Het brengen van het gevelstenenverhaal naar alle wijken (overleg met Traject).

De stichting Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen (VMG) stelt de volgende doelen:

  1. Het verbreden en verdiepen van de kennis over de prachtige gevelstenen en daarmee een zichtbaar deel van de geschiedenis van Maastricht.
  2. Het bevorderen van de instandhouding van de gevelstenen als deel van het cultureel erfgoed door middel van restauratie en onderhoud, het herplaatsen of vervaardigen van replica’s.