23 maart 2023 - Persbericht

Groep 5 van Basisschool Scharn wint 1e Maastrichtse Afvalchallenge

Leerlingen van groep 5 van Basisschool Scharn hebben de 1e Maastrichtse Afvalchallenge en de daarbij behorende Gouden Afvalbak gewonnen. De 2e prijs is voor CSN Speciaal Onderwijs) en de 3e prijs gaat naar KC Dynamiek. De winnende scholen ontvangen een geldprijs (250 euro, 150 euro en 75 euro) die de school kan uitgeven aan opruimspullen.

Initiatief van Kinderraad

Leerlingen ruimden in de week van de Landelijke Opschoondag de omgeving van hun school op. Kinderen vinden het zelf erg belangrijk om te wonen en naar school te gaan in een schone omgeving. Het draagt bij aan hun speelplezier en zij willen zelf hierin het goede voorbeeld geven. De Maastrichtse Kinderraad van schooljaar 2021-2022 heeft advies uitgebracht om de eerste grote Maastrichtse Zwerfafval Challenge mogelijk te maken. Een win-win situatie aldus wethouder Aarts: “Leerlingen worden door dit initiatief op jonge leeftijd al meegenomen in de problematiek en omvang van zwerfafval. We hopen dat leerlingen zich bewust worden van goede en juiste afvalscheiding en dit ook meenemen richting thuis. Wethouder Manon Fokke vult aan: ‘Dat dit initiatief vanuit de vorige kinderraad komt maakt het helemaal speciaal: het bevestigt dat kinderen hier bewust mee bezig zijn.” Enkele leerlingen van de ‘oude’ kinderraad reiken de Gouden Afvalbak uit op de winnende Basisschool Scharn.

Oordeel van de jury

Volgens de jury hebben alle scholen heel goed opgeruimd en hebben alle deelnemers een vergelijkbaar aantal volle zakken verzameld. Daarom heeft de jury zich bij het vaststellen van de winnaars laten leiden door bijzondere zaken. De meest bijzondere vangst was van groep 5 van Basisschool Scharn, zoals een plastic stoel en plastic bloempotten. De 2e prijs wordt door de jury toegekend aan CSN Speciaal Onderwijs: omdat zij met kleine groepen op pad zijn gegaan en net zo veel hebben opgehaald als andere scholen. De 3e prijs was voor Kindcentrum Dynamiek, omdat zij ook het plastic-, metaal en drinkpakkenafval gescheiden hebben ingezameld en dus een extra stap hebben gezet bij hun Pick It Up-acties. De jury wil alle klassen heel erg bedanken, want de allergrootste prijs is natuurlijk dat onze stad weer een stukje schoner is geworden.

De Zwerfafval Challenge is op initiatief van de Kinderraad georganiseerd door #PickitUp van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in Maastricht (CNME) in samenwerking met de gemeente Maastricht.

Foto kinderen met een prijs van Groep 5 van Basisschool Scharn wint 1e Maastrichtse Afvalchallenge.jpgFoto kinderen met een prijs van Groep 5 van Basisschool Scharn wint 1e Maastrichtse Afvalchallenge