14 december 2023 - Persbericht

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen Maastricht

De bedrijventerreinen in Maastricht (Beatrixhaven, Bosscherveld, Scharn, Randwyck en Rekoutweg) hebben opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) gekregen. Dit landelijke keurmerk is van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het nieuwe certificaat gaat in op 1 januari 2024. Bedrijventerreinen moeten dit certificaat elk jaar opnieuw halen. 

Samenwerking

In een convenant staan samenwerkingsafspraken over het keurmerk. De afspraken gaan over maatregelen voor een veiliger verkeer en tegen cybercriminaliteit en ondermijning. Deze week hebben de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o., Politie Basis Eenheid Maastricht, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de gemeente Maastricht het nieuwe convenant ondertekend en goedgekeurd. Het doel is om samen te blijven werken voor veilige en schone bedrijventerreinen.

Edward Goessens namens SIM, burgemeester Hillenaar, Martijn Boer namens de politie en Iwan Custers namens de VRZL ondertekenen het convenant
Edward Goessens namens Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o., burgemeester Hillenaar, Martijn Boer namens de politie en Iwan Custers namens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ondertekenen het convenant