26 april 2024 - Persbericht

Lintjesregen: 17 lintjes in Maastricht

Burgemeester Wim Hillenaar heeft vrijdag 26 april 2024 17 lintjes uitgereikt bij de ‘Lintjesregen’. Bij zijn 1e Lintjesregen als burgemeester van Maastricht benoemde Hillenaar 13 Maastrichtenaren namens de Koning tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 4 van hen mogen zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Anneke Janssen-Schmitz

Anneke Janssen-Schmitz (Lid) is al bijna haar hele leven maatschappelijk betrokken. In veel van haar activiteiten komt haar passie voor kleding terug. Bij de Heiligdomsvaart weet zij de broederschappen altijd weer juist te kleden. Ook is ze kleedster bij het Mestreechs Vollekstejater en sinds 2013 winkelcoördinator bij Dress for Success: een vrijwilligersinitiatief dat werkzoekenden aan geschikte kleding helpt. Ze zet zich in voor kinderen via onder andere de kindercommissie van De Tempeleers en de peuterspeelzaal in Wyckerpoort. In de theaterwereld is ze actief achter de coulissen. 

Clim Hoeberechts

Clim Hoeberechts (Lid) is onder andere actief in de carnavalswereld, waar hij mensen die niet meer actief kunnen meedoen bij het volksfeest betrekt. Hij is onder andere mantelzorger en zorgde jaren voor zijn minder mobiele vrouw. Clim was bestuurslid bij onder andere stichting Monument Zaate Hermenie Vrijthof en voorzitter van de Vrijwilligersprijs Maastricht. Bij zorginstelling Vijverdal organiseert hij allerlei activiteiten en bij hospice Trajectum is hij bestuurslid en vrijwilliger.

Marie-Therèse de Lugt-Thijssen

Marie-Therèse de Lugt-Thijssen (Lid) doet al 60 jaar vrijwilligerswerk. Ze is een verbinder in de wijken Wyckerpoort en Heugemerveld. Voor de geloofsgemeenschap van de Koepelkerk collecteert ze, schenkt ze koffie, wast ze af, maakt ze schoon en bezoekt ze eenzame mensen. Ook doet ze onbetaald huishoudelijke klusjes voor de kapelaan. Mevrouw De Lugt-Thijssen is verder al meer dan 30 jaar vrijwilliger in verzorgingstehuis Koepelhof. Ze helpt daar bij het kienen en de muziekactiviteiten en samen met de kapelaan verzorgt ze de Heilige Mis voor de bewoners.

Helmi Riepen-Rassin

Helmi Riepen-Rassin (Lid) begon tijdens haar carrière bij de PTT als vrijwilliger bij de personeelsvereniging, De Helpoort. Ze deed de ledenadministratie, verzorgde de uitnodigingen voor allerlei activiteiten en notuleerde bij de vergaderingen. Sinds 1991 is ze actief voor Buurtnetwerk Borgharen, waar ze onder andere de jeugd helpt en zich sterk maakt voor meer woningbouw in Borgharen. Ze organiseerde ook verschillende acties om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Jo Hermans

Jo Hermans (Lid) zet zich in voor de gemeenschap van Borgharen, vooral met zijn kennis en ervaring als elektrotechnicus. Ook is hij zanger en bestuurslid van Mannenkoor Borgharen en bij de stichting Behoud Kasteel Borgharen doet hij sinds 2014 het onderhoud. Verder is hij actief voor de fanfare en voor de stichting gemeenschapshuis Haarderhof Borgharen.

Henk de Jong

Voor Henk de Jong (Lid) zijn jongeren de grootste motivatie in zijn vrijwilligerswerk. Hij raakte in 1982 betrokken bij de stichting Reünie Kombi: een inspiratiebron voor de jongere generatie in de binnenstad van Maastricht. Als mede-initiatiefnemer werd Henk de Jong lid van het dagelijks bestuur. Bij stadscarnavalsvereniging De Tempeleers was hij onder andere actief in de commissie ‘Binnegebäöre’ en was hij 8 jaar lang ‘prizzedent’. Ook bij de Tempeleers zette hij zich in voor de jeugd. Zo regelde hij samen met stichting de Gouwe carnavalskleding voor carnavalvierders met minder geld.

Mattie en Riet Kerkhofs-Visser

Mattie en Riet Kerkhofs-Visser (allebei Lid) zijn vooral actief in Wolder, waar ze zich sinds 1969 inzetten voor de parochie. Riet is verder al 54 jaar actief bij Harmonie St. Petrus & Paulus van Wolder. Als gastvrouw is ze er betrokken bij verschillende activiteiten die extra geld moeten opleveren voor de harmonie. Mattie sloot zich na zijn pensioen aan bij de vrijwilligersactiviteiten van zijn vrouw. Bij de harmonie was hij bijvoorbeeld betrokken bij de bouw van de nieuwe zaal waar hij nog steeds voor het groen zorgt. Bij de parochie is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk, het parochiehuis en de pastorie en de tuinen. Zijn grote betrokkenheid zorgde ervoor dat hij koster van de parochie werd; dat is hij sinds 2013. Samen met zijn vrouw Rietje zorgt hij er ook voor dat de Indiase priesters die in de parochiefederatie werken zich thuis voelen.

Karin van Duurling-Bastiaens

Karin van Duurling-Bastiaens (Lid) is actief als vrijwilliger bij drie verschillende verenigingen. Sinds 1984 is ze actief bij Harmonie Wilhelmina Wolder, waar ze onder meer de catering voor het jeugdkamp verzorgt en meehelpt in de harmoniezaal. Sinds 1991 is mevrouw Karin van Duurling-Bastiaens penningmeester bij damesvereniging Oud Vroenhoven waar ze elke maand een binnen- of buitenactiviteit organiseert. Ze richtte ook de ouderensoos Wolder op, waar ze samen met vrijwilligers een gezellige middag voor ouderen verzorgt.

Theo Krebber

Theo Krebber (Ridder) is medeoprichter van de Centrale huisartsenpost Academisch Ziekenhuis Maastricht: een initiatief dat toen erg innovatief was en later in meerdere provincies is overgenomen. Ook is het Medisch Centrum Mosae Forum nu het grootste eerstelijnscentrum in Maastricht dankzij zijn enorme inzet. Het centrum biedt zorg aan ongeveer 8.000 patiënten waarvan rond de 1.000 asielzoekers. Dhr. Krebber heeft verschillende bestuursfuncties gehad bij onder andere CDA Maastricht en CDA Limburg, maar ook bij de stichting St. Gillis-Gasthuis/Stichting R.K. Weeshuis te Maastricht.

Karl Knops

Karl Knops (Lid) was jarenlang actief voor Maastricht Vestingstad en voor serviceclub Rotary Maastricht-Oost. Bij de Rotary zet hij zich in voor meerdere goede doelen-acties. Door zijn verhuizing naar Zuid-Afrika kwam de heer Knops in aanraking met veel arme en zieke kinderen met weinig kansen. Hij richtte een stichting op om zulke kinderen in Zuid-Afrika te helpen. De stichting zorgt onder andere voor woningen, scholing en medische zorg.

Hans Linnemann

Hans Linnemann (Lid) verzorgt als vrijwilliger activiteiten op tyltylschool De Maasgouw, zoals Sinterklaas, kerst en carnaval. Voor De Tempeleers organiseerde hij 10 jaar lang activiteiten bij de ‘kemissie binnegebäöre’. Sinds 2004 is hij lid van ’t Struyskommitee dat elk jaar het Preuvenemint organiseert. Hij werkte bij het comité voor meerdere commissies en was betrokken bij het professionaliseren van de organisatie. Bij tennisclub De Hazendans is hij bestuurslid en actief voor de barcommissie.

Peter Noten

Peter Noten (Lid) is een bekend gezicht in de Maastrichtse theaterwereld. Sinds 1998 is hij voorzitter van stichting Mestreechs Volleks Tejater. Elke 2 jaar produceert en regisseert hij een grote theaterproductie in het Maastrichts dialect. Hij steekt veel tijd in de productie en de regie. Zo verzamelt hij de rekwisieten, organiseert hij de muziek en de composities, bedenkt en vertaalt hij de teksten, promoot hij de producties en cast hij spelers en technische vrijwilligers voor de productie. Ook bij Revue aon de Maos, de carnavalsrevue die de afgelopen 2 jaar een vol theater trok, is Noten actief als producent en regisseur.

Marcel van Eeghem

Marcel van Eeghem (Ridder) is al vanaf zijn jeugd in zijn geboortestad Heerlen actief voor  RKSV Groene Ster. Ook bij carnavalsvereniging De Bokkeriejesj had hij verschillende rollen. In 1989 werd hij voorzitter.  Bij de Sjeng Kraft Kompenei, de organisator van De11devande11de en de Limburgse carnavalsposter, werd hij in 2020 lid van het bestuur. In 2024 organiseerde de SKK het Limburgs Vastelaovendsleedsjes Konkoer (LVK) in Maastricht. De heer Van Eeghem was verder van 2011 tot 2017 bestuurslid bij ’t Struyskommitee.

Wladyslow van Hugten

Wladyslow van Hugten (Lid) is al meer dan 40 jaar vrijwilliger bij verschillende organisaties. In 1981 startte hij bij de parochie in Scharn. Daar hield hij zich eerst bezig met het onderhoud van kerk. In 1987 werd hij lid van het kerkbestuur. Vanaf 2003 heeft hij zijn vrijwilligerswerk uitgebreid en is hij ook gaan helpen bij Stichting WereldWijd. Hij deelt hier zijn technische kennis als docent elektrotechniek in de VakTaal-lessen. Ook is de heer Van Hugten mantelzorger en is hij sinds 2017 voorzitter van de Zwemvereniging voor Huid- en inwendige Ziekten, nadat hij eerst 10 jaar lid was van de vereniging.

Guy Bannier

Het leven van Guy Bannier (Ridder) zit vol van sport, jeugd en muziek. En een deel van zijn leven ligt ook buiten Maastricht. In Midden-Limburg was hij onder andere misdienaar, lid van een plaatselijke voetbalclub en oprichter van een kinderkoor en een orkest. Hij was verder raadslid en actief voor handbalvereniging Caesar. Hij richtte een ‘zate hermenie’ op in Heythuysen, waar hij ook voorzitter was van de volleybalclub. In Maastricht was hij niet alleen gewaardeerd lid van de Tempeleers: hij was ook actief voor de harmonie Sint Joezep en voor maatschappelijke activiteiten van MVV.

Marc Hogenboom

Marc Hogenboom (Lid) is 1 van de gezichten Harmonie Wilhelmina Wolder. Hij was er onder andere klarinettist en zette zich in voor meerdere (steun)commissies. Sinds 1990 is hij redacteur van het verenigingsblad. In 2008 richtte hij het jeugdkamp op voor de jongere leden en in 2016 werd hij voorzitter van de harmonie. Ook doet Marc vrijwilligerswerk voor de Stichting Gemeenschapshuis Oud-Vroenhoven. Sinds 2014 is dat in de rol van adviseur. Hij houdt zich bezig met energie, technische ondersteuning en het verhuurbeleid.