25 november 2020 - Persbericht

Maastricht hijst Orange The World vlag tegen geweld tegen vrouwen

Aan het Stadhuis van Maastricht wappert vandaag, op Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, de Orange The World vlag. Deze internationale campagne, waar meer dan 100 landen aan meedoen, vraagt aandacht om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Dit jaar is het thema van de campagne: "Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd". Door mee te doen aan de campagne proberen we het taboe op melden weg te nemen en geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. En ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes beter hun weg kunnen vinden waar ze zich kunnen melden. Naast andere gemeenten in Limburg vraagt ook Provincie Limburg in een videoboodschap aandacht voor deze campagne.

Wereldwijd wordt namelijk één op de drie vrouwen slachtoffer van geweld. In Nederland heeft zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken gehad met geweld. Door de Covid-epidemie is het geweld nog meer verborgen geworden en daardoor uitzichtlozer voor de slachtoffers.

De gemeente Maastricht doet mee aan het landelijke programma Veilige Steden en zet zich samen met partners in de stad en regio in om geweld tegen vrouwen te voorkomen. Onder meer door de regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis (geweld in afhankelijkheidsrelaties) die op 12 mei 2020 is vastgesteld. Een van de hoofddoelen van de regiovisie is zorgen dat slachtoffers eerder en beter in beeld komen.

Dit sluit aan bij het thema dat dit jaar centraal staat bij de Orange the World campagne: iedereen moet kunnen melden overal en altijd. Dat kan via het landelijke nummer van Veilig Thuis 0800-2000. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen in Maastricht ook terecht bij het Centrum Seksueel Geweld Limburg via 0800-0188 of via www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-limburg

Wethouder Anita Bastiaans van publieke gezondheidszorg: “Geweld tegen vrouwen, in welke vorm dan ook, is onacceptabel. Helaas komt het nog heel vaak voor. Schaamte en angst leiden er toe dat vrouwen nog te lang zwijgen, met alle gevolgen van dien. Neem iemand in vertrouwen, er is altijd hulp mogelijk. Heb je niemand in je eigen omgeving? Praat er dan over met een huisarts of neem contact op met het Centrum tegen seksueel geweld. Ook de medewerkers van het sociaal team in de buurt kunnen verder helpen. Alleen zo doorbreken we de cirkel van geweld.”

Logo stop geweld tegen vrouwen