15 november 2019 - Persbericht

Maastricht investeert €45 miljoen in huisvesting primair en speciaal onderwijs

De gemeente investeert de komende jaren ruim 45 miljoen euro in de verbetering van de huisvesting van het primair onderwijs, zowel in renovatie als in nieuwbouw.

Schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs en kinderopvangorganisaties in Maastricht[1] hebben samen met de gemeente een geactualiseerd Integraal huisvestingsplan (IHP) gemaakt voor de Integrale Kindcentra (IKC’s)[2].

Het plan is een actualisatie van het IHP uit 2015 en is gericht op het geleidelijk samenvoegen van scholen en opvangvoorzieningen als antwoord op ontgroening en krimp. Actualisatie van het IHP is noodzakelijk vanwege nieuwe inzichten op het gebied van o.a. duurzaamheid en energie. Ook is de beleidsopgave passend onderwijs (inclusie) meegenomen in dit nieuwe plan. Het aantal locaties voor speciaal onderwijs zal afnemen en er wordt gekoerst op concentratie in een zogenaamde Campus Special Needs aan de westkant van de stad. Het aantal basisscholen wordt verder teruggebracht van 28 locaties in 2019 naar 23 in 2023 en 21 in 2025.

Concrete plannen komende jaren

Het IHP Kindcentra is een strategisch huisvestingsplan voor 2020-2036 en kijkt specifiek naar de komende vier jaren. Op basis van dit plan kunnen schoolbesturen in samenspraak met kinderopvangorganisaties een financiële aanvraag indienen voor onderwijshuisvesting. Het plan geeft een prioritering aan en of er sprake is van (vervangende) nieuwbouw of renovatie en ziet er als volgt uit:

Jaar

Locatie

Scenario

2020

Bernhard Lievegoedschool

In stand houden/uitbreiding

2021

2D-campus plus (J.F. Kennedy & Emile Wesly)

Nieuwbouw

2022

Kindcentrum Dynamiek

Renovatie

2022

Kindcentrum Scharn

Renovatie

2022

IKC De Groene Loper

Nieuwbouw

2023

Kindcentrum Wolder

Renovatie/uitbreiding

2023

Campus Special Needs

Nader te bepalen

2024

Kindcentrum De Vlinderboom

Renovatie

2020-2024

Kindcentrum Samen Wyck

Nader te bepalen

2025

Mozaïek/Oda

Nader te bepalen

2026

Kindcentrum Amby

Renovatie/uitbreiding

Tussen 2027 en 2036 zijn er geen aanvullende locaties in het IHP Kindcentra opgenomen.

Bij de herschikking van de onderwijslocaties is rekening gehouden met o.a. demografische factoren, sport en spel mogelijkheden en centrale ligging in de wijk.

Wethouder Bert Jongen: ‘De realisatie en doorontwikkeling van IKC’s heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen omdat gebouwen duurzaam en eigentijds worden aangepast, maar ook omdat school en kinderopvang vanuit één pedagogisch plan werken en als één team aan de ontwikkeling van de kinderen tussen 0 en 13 jaar. We kijken daarbij ook wat er qua huisvesting nodig is om ook kinderen die (zorg) ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk binnen regulier onderwijs les te kunnen geven.

Thema’s als gezonde voeding, veiligheid, bewegingsonderwijs, cultuur en jeugdzorg zijn onderdeel van de onderwijsvisie in de IKC’s.’

De gemeente Maastricht heeft samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een jaar lang aan dit plan gewerkt. In een begeleidende brief aan de gemeenteraad spreken de schoolbesturen en opvangorganisaties over een positief proces: ‘Het resultaat is een uitgebreid raamwerk op basis waarvan we verdere keuzes kunnen maken als het gaat om levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw en aspecten van duurzaamheid.’

Besluitvorming

Het huisvestingsplan dat is opgesteld, wordt in de gemeenteraad besproken op een info- en stadsronde op 26 november, de raadsronde op 10 december en besluitvorming vindt plaats op 17 december. Alle toekomstige financiële aanvragen van schoolbesturen primair onderwijs voor onderwijshuisvesting zullen aan dit integraal huisvestingsplan getoetst worden.

[1] De schoolbesturen zijn: Stichting Kom Leren, MosaLira, Suringar, Stichting Smart Limburg en Pallas en de kinderopvangorganisaties: MIK, Pinokkio en Hummel-Kids, Lewieke, Hummelke en Kids Home en Samen Spelen.

2 IKC: Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag (bijvoorbeeld tussen 7 uur en 19 uur) komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen, te ontspannen en ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Personeel, ouders en kinderen, gefaciliteerd door management, bestuur en gemeente, geven samen vorm aan de pedagogische visie en de praktijk van het dagprogramma. Partners in een IKC zijn in ieder geval het primair onderwijs, de kinderopvang, schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg.

In Maastricht wordt onderscheid gemaakt tussen een kern-kindcentrum(KKC)) en een satelliet kindcentrum, dat gebruik maakt van voorzieningen van het KKC