3 juli 2019 - Persbericht

Maastricht maakt werk van inclusie

De gemeente Maastricht en ervaringsdeskundigen werken samen om de positie van mensen met een beperking in de samenleving te verbeteren. Dat doen zij met de ‘Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022’, waarin de ambities voor een inclusieve stad verwoord zijn.

VN-verdrag

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het ‘VN-verdrag voor mensen met een beperking’ in werking. Een historisch moment, want dit verdrag legt de fundamentele mensenrechten van mensen met een beperking vast. Het Rijk verwacht van gemeenten dat ze in dit kader een Lokale Inclusie Agenda opstellen, waarin de gemeente, in samenwerking met ervaringsdeskundigen, beschrijft hoe ze gaat werken aan de positie van mensen met een beperking.

Ervaringsdeskundigen

Wethouder Mara de Graaf legt uit hoe belangrijk ervaringsdeskundigen zijn: ‘We werken aan een samenleving waarin mensen met een beperking écht mee kunnen doen, zonder dat ze daarbij belemmeringen ervaren. Daarbij vind ik de rol van ervaringsdeskundigen essentieel. Ik ben blij dat zij hebben geholpen om de Maastrichtse Inclusie Agenda vorm te geven, maar ook betrokken zijn door workshops te geven over bejegening en gemeentelijke panden te beoordelen op toegankelijkheid.’

De ervaringsdeskundigen zijn verenigd in de organisatie ‘Maastricht voor Iedereen’ (www.maastrichtvooriedereen.nl). Ook wordt samengewerkt met andere belangenverenigingen, zoals Stichting Samen Onbeperkt.

Ambities

In de Maastrichtse Inclusie Agenda is beschreven hoe de komende jaren concreet gewerkt wordt aan een inclusieve stad, maar ook hoe de gemeente Maastricht zelf het goede voorbeeld wil geven. Dat leidt tot twee overkoepelende ambities:

 • de ambitie om de aandacht voor de inclusieve samenleving in de eigen organisatie te versterken. De gemeente Maastricht wil zelf het goede voorbeeld geven.
 • de ambitie om met gemeentelijk beleid en uitvoering bij te dragen aan de inclusieve stad. Daarbij benoemen we tien speerpunten:
 1. vergroot toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen met een publieke functie
 2. waarborg gelijke rechten in wonen
 3. maak mensen economisch meer zelfredzaam
 4. zorg voor inclusief onderwijs
 5. optimaliseer het vervoer
 6. ondersteun cliënten
 7. maak de openbare ruimte toegankelijk
 8. stimuleer sport en beweging
 9. investeer in een inclusieve buurt
 10. zorg voor meer toegankelijke horeca, winkels en bedrijven

In de Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022 leest u meer over de ambities, de speerpunten en de concrete stappen die op basis daarvan gezet worden.