23 februari 2022 - Persbericht

Nieuw leefgebied voor kamsalamanders in Maastricht-Noord

 Vanmorgen plantten wethouder Krabbendam en directeur John Santurbano van Eurocontrol’s Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC), samen met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Maastricht (CNME) en Stichting Faunawatch de eerste bomen als begin van het ‘project Kamsalamander’.

Grootste watersalamander van Nederland

In 2021 heeft de gemeente de voormalige Regout-gronden aangekocht in Maastricht-Noord. Deze groene terreinen liggen grotendeels bij het spoor en staan vol met grote populieren. 1 van deze gronden ligt tussen de Meerssenerweg/Mariënwaard en de nieuwe Limmelderweg. Dit terrein wil de gemeente omvormen tot een natuurlijker bos afgewisseld met graslanden en poelen. Dit alles gebeurt voor de grootste watersalamander van Nederland: de kamsalamander, die een lengte van 20 centimeter kan bereiken.

De kamsalamander is een beschermd amfibie en genoemd naar zijn kenmerkende getande rugkam (bij mannetjes tijdens de paartijd) en is verder te herkennen aan de oranje buik met een onregelmatig patroon van zwarte vlekken. Naast de Kamsalamander zal dit gebied ook de hazelworm en de levendbarende hagedis aantrekken.

Omvormen gebied

De voorbereidingen en werkzaamheden zijn gestart. Een deel van de populieren wordt vervangen door loofbomen en een bestaande poel wordt opgeschoond. Daarnaast worden er nieuwe poelen gegraven en een afrastering geplaatst. Op deze manier kan het gebied onderhouden worden door schapen en/of koeien.

Aan de overkant van de gemeentelijke gronden heeft de Stichting Limburgs Landschap haar terrein al ingericht voor de kamsalamander. Met een passage onder de Meerssenerweg zijn de gebieden met elkaar verbonden.

Partijen

Samen met het CNME, de Stichting het Limburgs Landschap en Stichting Faunawatch wordt het gebied ingericht en onderhouden. Eurocontrol (standplaats nabij Maastricht Aachen Airport) sponsort dit project met  5.000 euro omdat zij dit jaar hun 50-jarig jubileum vieren. Eurocontrol vindt het belangrijk om groene projecten te steunen. Faunawatch sponsort en plant 1.000 inheemse bomen om de flora en fauna te bevorderen. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor dierenwelzijn, wildonderzoek en educatie.