25 november 2021 - Persbericht

Nieuw project gaat van start: Circulaire Bedrijventerreinen

De Samenwerkende Industrieterreinen van Maastricht (SIM) gaan samen met de Gemeente Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en afvalexpert L’Ortye werken aan circulaire bedrijventerreinen. Hierbij wordt ingezet op samenwerking en bewustwording. Door afvalstromen in kaart te brengen, kunnen we ontdekken welke grondstoffen opnieuw te gebruiken zijn.

Wat is circulariteit?

Circulariteit betekent dat producten van nu de grondstoffen zijn van later. In plaats van dat afval op de grote berg belandt, wordt het opnieuw gebruikt. In de meest optimale situatie is de reststroom van het ene bedrijf de grondstof van het andere bedrijf. Met voldoende van deze uitwisselingen ontstaan er ketens waar de waarde van een materiaal optimaal benut wordt. Samenwerkende bedrijven kunnen goedkoper aan materialen komen zonder nieuwe grondstoffen te verbruiken, of reststromen een nuttige bestemming geven terwijl ze besparen op afvalverwerking.

Tijd voor de volgende stap

Binnen de SIM wordt al 15 jaar gewerkt aan een gezamenlijk afvalcollectief. Nu is het tijd voor de volgende stappen om richting 2030 de bedrijventerreinen verder te verduurzamen. Hierbij wordt ingezet op onderlinge samenwerking en kennisdeling over afvalpreventie, afvalscheiding en het verwerken van afval tot secundaire grondstoffen. Het project moet ondernemers handvatten geven om concreet en in de praktijk goed toepasbaar te werken aan een meer circulaire bedrijfsvoering, in gezamenlijkheid op het bedrijventerrein. De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul zijn blij dat door deze samenwerking echt maatwerk aan de ondernemers kan worden geleverd en de bedrijventerreinen efficiënter, economischer en duurzamer kunnen worden ingezet. 

Circulaire economie gemeente Maastricht

Wethouder Economie Vivianne Heijnen: Een circulaire economie dat willen we allemaal Maar voor bedrijven alleen en zeker voor het midden en klein bedrijf is dat nog niet zo makkelijk. Ik ben blij dat we met dit project deze grote opgave proberen terug te brengen tot hele concrete stappen waarmee we per bedrijf het verschil kunnen gaan maken. "