2 april 2024 - Persbericht

Nieuw subsidieplatform staat online

Het nieuwe digitale subsidieplatform van de gemeente Maastricht is online sinds dinsdag 2 april. Bewoners en organisaties kunnen op dit platform aanvragen doen voor de 1e 9 subsidieregelingen. De rest van de subsidieregelingen komt daar nog bij in de komende maanden.

Belangrijke stap

De informatie over subsidies stond eerder verspreid op de website van de gemeente en was niet altijd compleet. Daarom heeft Team subsidies hard gewerkt aan een digitaal subsidieloket, samen met betrokken afdelingen en een Maastrichtse leverancier. Het loket moet ervoor zorgen dat het aanvragen altijd op ongeveer dezelfde manier werkt, zo snel mogelijk gaat en volgens de regels verloopt.

Op het platform komen alle subsidies te staan die bewoners en organisaties kunnen aanvragen via de gemeente. De gemeente behandelt lopende aanvragen nog in het oude subsidiesysteem.

Wethouder Manon Fokke (Personeel & Organisatie) lanceerde het nieuwe platform en liet daarna zien hoe makkelijk het is om subsidies aan te vragen via het platform: "Heel fijn dat we nu een vaste plek hebben waarop inwoners of bijvoorbeeld stichtingen of verenigingen subsidies kunnen aanvragen, en volgen hoe het ermee staat. We zijn nog niet compleet met deze 9 regelingen, maar een heel belangrijke stap is vandaag gezet."

Wat staat er op het platform?

Op het platform zien aanvragers wat voor subsidieregelingen er zijn, welke subsidies eronder vallen, wat de voorwaarden zijn en wie er in aanmerking komen. Na hun aanvraag kunnen ze in real-time volgen in welke fase de aanvraag zit. Ook vinden ze op het platform algemene informatie over het subsidieproces. Aanvragers die nog geen DigiD of eHerkenning hebben, kunnen op het platform lezen hoe ze dit aanvragen. Als dit toch niet lukt, kunnen ze contact opnemen met Team subsidies.

Meer informatie

Iedereen die eerder subsidie heeft aangevraagd voor 1 van de 1e 9 regelingen krijgt een brief over het nieuwe subsidieplatform. Het gaat om de regelingen Amateurkunst (project- en boekjaarsubsidie); Museaal Beleid; Kunst in de Openbare Ruimte; Impuls Jongerencultuur; Ondersteuningsregeling Gemeenschapshuizen; Educatieve Agenda Maastricht; Studentenstad; Professionele Instellingen op het gebied van Welzijn en Zorg. Nieuwe aanvragers krijgen later bericht, zodat ook zij weten waar ze subsidie kunnen aanvragen.

Bekijk het nieuwe platform: Subsidies (gemeentemaastricht.nl).