27 september 2019 - Persbericht

Ondertekening intentieovereenkomst Skills in de Stad

Op vrijdag 27 september is de samenwerking tussen Rijk met pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden bekrachtigd om de haalbaarheid van het programma ‘Skills in de Stad’ te onderzoeken. Hiervoor ondertekenden staatssecretaris Raymond Knops, wethouder Bert Jongen (gemeente Maastricht) en wethouder Friso Douwstra (gemeente Leeuwarden) een intentieovereenkomst.
Ondertekening intentieovereenkomst Skills in de stad

Rijk en gemeenten werken samen in leer-, werk- en woonomgeving voor kwetsbare jongeren

Nederland telt veel jongeren die zonder schooldiploma of door andere omstandigheden moeilijk een baan vinden en aan de zijlijn staan. Deze jongeren verdienen een extra steuntje in de rug om aan de slag te kunnen gaan. Met het programma ‘Skills in de Stad’ kan door samenwerking tussen bedrijfsleven, scholen en gemeente een leer-, werk- en woonomgeving voor deze jongeren worden gerealiseerd. Zij krijgen coaching en praktische vaardigheden aangeleerd en kunnen ze vervolgens makkelijker een baan vinden. De aanpak onderscheidt zich door de jongeren ook te huisvesten in dezelfde omgeving. Een stabiele woonsituatie is voor kwetsbare jongeren van groot belang.

De gemeente Maastricht gaat samen met het Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken of het mogelijk is de voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan de Scharnerweg hiervoor geschikt te maken. In Leeuwarden is het leegstaande rijkskantoor aan het Jacob Catsplein en een voormalige school van de gemeente in beeld als locatie.  

Het programma Skills in de Stad is opgenomen in het Regionaal Ontwikkelprogramma van het Rijksvastgoedbedrijf. Met de inzet van Rijksvastgoed wil het Rijk bijdragen aan maatschappelijke initiatieven in gemeenten. Het project is ook een ambassadeursproject van de Rijksbouwmeester.