1 december 2020 - Persbericht

Overbruggingskrediet en huuraanpassing voor MECC Maastricht

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft besloten een overbruggingskrediet te verstrekken aan MECC Maastricht. Als gevolg van de coronacrisis is de financiële situatie bij de MECC-organisatie nijpend en is een verbetering van de liquiditeit op korte termijn noodzakelijk. Met dit overbruggingskrediet kan het beurs- en congrescentrum de moeilijke periode, totdat het zakelijke toerisme aantrekt, overbruggen. Ook heeft het college besloten de huur tijdelijk aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden. Door de coronamaatregelen is het houden van beurzen, congressen en events sinds maart van dit jaar immers onmogelijk. De gemeente stelt de huur daarom tijdelijk naar beneden bij. De kosten voor deze huuraanpassing bedragen € 1,85 miljoen in de periode 2020 t/m 2023. MECC Maastricht is volledig in handen van de gemeente Maastricht. De gemeente hoopt de kosten vergoed te krijgen door het Rijk.

“Voor de economische structuur van onze stad en regio is het MECC onmisbaar,” aldus John Aarts, wethouder Hospitality, Vastgoed en Financiën. “Met dit maatregelenpakket loodsen we het MECC door de crisis en houden we een belangrijke pijler van onze economie overeind.”

MECC Maastricht hard geraakt

Sinds de overname van de exploitatie (2012) en het vastgoed (2015) door de gemeente, behaalde MECC Maastricht positieve exploitatieresultaten. De coronacrisis heeft de exploitatie van het beurs- en congrescentrum echter hard geraakt. Na de vroegtijdige beëindiging van de TEFAF in maart, zijn alle events, congressen en beurzen afgelast. Dientengevolge is de omzet in 2020 bijna gehalveerd. Bovendien is de verwachting dat de coronacrisis een langdurige impact zal hebben op de bereidheid van met name internationale bezoekers om congressen en beurzen te bezoeken.  

Reorganisatie en alternatieve inkomsten

MECC Maastricht heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om financieel gezond te blijven. In april is fors gereorganiseerd. Daarbij is noodgedwongen afscheid genomen van 20 procent van het personeel. Ook is MECC Maastricht voortdurend op zoek geweest naar alternatieve inkomstenbronnen (M-Theater, samenwerking MUMC+, GGD-teststraat, etc.). Desondanks is een verbetering van de liquiditeit op korte termijn noodzakelijk.

Overbruggingskrediet

MECC Maastricht heeft daarom gevraagd om een overbruggingskrediet oplopend tot maximaal € 8,1 miljoen in 2023. Het college heeft besloten dit krediet te verstrekken. Daarmee wil het de basis-infrastructuur voor evenementen, beurzen en congressen in stand houden en onherstelbare schade aan de stedelijke en regionale economie voorkomen.

Huuraanpassing

Aanvullend heeft MECC Maastricht gevraagd om een marktconforme huuraanpassing. Gelet op de cruciale positie die het MECC vervult in de Maastrichtse en regionale economie heeft het college ook met dit verzoek ingestemd. De huur wordt 30 procent naar beneden bijgesteld in 2020 oplopend tot 0 procent in 2024. De kosten die gemoeid gaan met de huuraanpassing neemt de gemeente op in de rapportage over de effecten van de corona-crisis. Deze rapportage, waaronder een vergoeding van de kosten, wordt besproken met het rijk.