19 oktober 2021 - Persbericht

Plan van aanpak voor verbetering toegankelijkheid 10 gemeentelijke gebouwen

Met een plan van aanpak wil gemeente Maastricht tien gemeentelijke panden verbeteren qua toegankelijkheid voor publiek. De verbeteringen zijn in kaart gebracht tijdens een integrale screening door gemeente en getoetst bij mensen met een beperking. De screening is 1 van de speerpunten uit de Maastrichtse Inclusie Agenda zodat mensen met een beperking beter en meer gaan meedoen aan activiteiten of diensten die plaatsvinden in deze gebouwen. De verbeteringen kosten 972.376 euro. Het voorstel ligt voor aan de gemeenteraad voor besluitvorming in november.

Bij de screening is vanuit het perspectief van mensen met diverse beperkingen naar de panden gekeken op basis van het screeningsinstrument Integraal Toegankelijkheid Pand (ITP). Denk aan niet of niet goed kunnen horen, zien of lopen. Of moeite hebben met lezen, rekenen en dingen begrijpen, maar ook aan moeite hebben met het gebruik van armen en/of handen. Zo is gekeken of mensen met een beperking bij de ingang van het gebouw kunnen komen en het pand kunnen binnen gaan. Of de ruimtes van het pand toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn en of mensen met een beperking het pand weer veilig kunnen verlaten. Tevens is onderzocht of mensen informatie op de websites kunnen vinden. De resultaten van de screening is met ervaringsdeskundigen van Samen Onbeperkt/Toegankelijk Maastricht besproken en op basis daarvan aangepast tot een plan van aanpak met verbeteringen.

Verbeteringen panden

De volgende 10 gemeentelijke panden zijn onderzocht en opgenomen in het plan van aanpak:

Centre Céramique, Muziekgieterij, Stadskantoor Mosae Forum, Gemeenschapshuis Itteren, VVV Kantoor Maastricht, Kantoor Randwycksingel (waar o.a. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is gevestigd), Sporthal Belfort, Trefcentrum Wittevrouwenveld, Opera Zuid, Gemeenschapshuis Manjefiek Malberg (exclusief de sporthal op -1).

In het plan van aanpak zijn verbeteringen opgenomen voor parkeren, aanbellen, bediening deuren, liften, toegankelijkheid website, maar ook aanwijzingsborden, bedieningsknoppen en ondersteuning ter plekke. De aanbevelingen voor Centre Céramique zijn reeds meegenomen in het bestek van de verbouwing, waarna ervaringsdeskundigen het pand opnieuw hebben gescreend.

Sociale, inclusieve stad

Wethouder Anita Bastiaans: “Als stad Maastricht willen we een sociale, inclusieve stad zijn waar iedereen meetelt en iedereen kan meedoen. Het verbeteren van deze gemeentelijke panden past daar absoluut bij zodat mensen met een beperking ongehinderd kunnen deelnemen aan activiteiten of toegang hebben tot de dienstverlening.”