21 april 2022 - Persbericht

Projectenronde Burgerbegroting Maastricht van start

Een goed idee voor jouw wijk? Een buurtbarbecue, meer groen of een nieuwe wijkontmoetingsplek? Vanaf vandaag tot 6 juni kan elke Maastrichtenaar een idee of project indienen voor Burgerbegroting Maastricht. Voor deze ideeën en projecten hebben Gemeente Maastricht en Provincie Limburg 300.000 euro beschikbaar gesteld. Inwoners bepalen zelf over de besteding van het geld.

Tijdens 2 rondes en 6 events kozen inwoners samen 5 thema’s en verdeelden ze het geld over de gekozen thema’s. Projecten moeten passen binnen een van deze thema’s en het toegekende budget en ten goede komen aan de inwoners van Maastricht. Indienen van een idee of project kan via de website www.burgerbegrotingmaastricht.nl of tijdens vier inloopmomenten op diverse plekken in de stad.

5 thema’s en budget

De 5 thema’s van de Burgerbegroting Maastricht zijn:

  • Vergroenen van parken en straten. Beschikbaar budget: 92.000,- euro
  • Nieuwe ontmoetingsplekken en/of -activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte: 80.000 euro
  • Verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid): 60.000,- euro
  • Iedereen doet mee/stimuleren participatie: 38.000,- euro
  • Leegstand en lege terreinen: 30.000,- euro.

Inloopmomenten

Team Burgerbegroting Maastricht staat klaar voor een gesprek met inwoners over hun ideeën of projecten tijdens vier inloopmomenten.  

  • Zaterdag 14 mei, 14.00 – 17.00 uur, Koffiehuis Heegeneerke, Roserije 410
  • Dinsdag 17 mei, 11.00 – 14.00 uur, SSC-Maastricht University, Bonnefantenstraat 2
  • Maandag 23 mei, 10.00 – 13.00 uur, Buurtbrok Malpertuis, Cantecleerstraat 91
  • Dinsdag 31 mei, 16.00 – 19.00 uur, Centre Céramique, Avenue Céramique 50

Indienen idee of project

Indienen van ideeën of projecten kan via de website van de Burgerbegroting Maastricht.  

Meer weten over de Burgerbegroting? Bellen 043 350 47 47 of mail burgerbegroting [at] maastricht.nl.

Ronde 4

Voordat inwoners kunnen stemmen over de ingediende projecten, worden ze door de gemeente. Zijn ze compleet en uitvoerbaar? Mogen ze (wettelijk) en passen ze in het gebied (ruimtelijk)? Na toetsing tijdens de zomermaanden, gaan de projecten in augustus door naar ronde 4. Deze ronde vindt plaats op 23 oktober in de Muziekgieterij. Tijdens een feestelijke afsluiter beslissen inwoners dan zelf welke projecten doorgaan en worden gerealiseerd.

afbeelding burgerbegroting projectenronde overzicht