14 juni 2022 - Persbericht

Samenvatting bestuursakkoord in Engels en Mestreechs

Verbondenheid is het centrale thema in het bestuursakkoord 2022-2026 van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Maastricht. Omdat verbondenheid onder andere tot uitdrukking komt in taal heeft de coalitie van Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt ervoor gekozen om de samenvatting van het nieuwe akkoord te laten vertalen in het Engels en in ’t Mestreechs. 

Frans Bastiaens namens de formerende partijen: “1 van onze doelen is de inwoners van onze stad beter te betrekken bij het stadsbestuur en bij het beleid. Taal is daar een belangrijk onderdeel van. De gemeentelijke communicatie wordt al standaard in het Nederlands en in het Engels gedaan vanwege de grote groep internationals in de stad. Als een onderwerp zich daarvoor leent, willen we ook ’t Mestreechs een prominentere rol geven. Omdat we trots zijn op ons dialect, en omdat het dialect kan helpen om de afstand tussen Stadhuis en buurthuis te verkleinen. We beginnen met de samenvatting van het bestuursakkoord.” Het bestuursakkoord zal ook nog worden vertaald in een infographic met pictogrammen.

De nieuwe coalitie dankt Veldeke Mestreech voor de hulp bij het vertalen in ’t Mestreechs.  

3 versies van het akkoord