14 september 2021 - Persbericht

Samenwerkingsovereenkomst na geslaagde Zuid-Limburgse pilot voor internationale werknemers

Expat Centre Maastricht Region, Gemeente Maastricht en 16 deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Limburg en de IND doen sinds januari 2020 een proef met één overheidsloket voor internationale arbeidskrachten in de regio. Na anderhalf jaar blijkt deze gebundelde service zó succesvol dat de aanpak wordt voortgezet en bestendigd in een samenwerkingsovereenkomst.

De gezamenlijke dienstverlening in deze pilot bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Fast track (versnelde registratie) voor EU- en niet EU-onderdanen
  • One stop shop voor internationale werkers en hun gezinsleden
  • Face-to-face service voor andere migranten die in Zuid-Limburg willen wonen en werken: afnemen van biometrie, uitreiken van het verblijfsdocument, het plaatsen van verblijfaantekening-stickers en waar nodig voorlichting over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Zeer hoge klantwaardering

De dienstverlening werd tijdens de pilot uitgebreid van twee dagen in de maand naar drie dagen in de week. Dat maakte het mogelijk om meer diensten aan te kunnen bieden en meer migranten in de regio Limburg dicht bij huis en op één locatie te helpen. Ruim 13.000 klanten zijn inmiddels geholpen op het stadskantoor in Maastricht, waar het Expat Centre Maastricht Region is gevestigd. De gemiddelde klantwaardering van zowel kenniswerkers als bedrijven is met ruim een 9 zeer hoog. Ook de resultaten voor de doorloopsnelheid van de versnelde inschrijving en beslissingen op aanvragen van kennismigranten en hun gezinsleden zijn zeer positief; in veruit de meeste gevallen is dit gerealiseerd binnen respectievelijk 3 dagen en 2 weken.

Snelle en volledige service

Dankzij de aanwezigheid van de IND in Maastricht kunnen de gemeenten een zeer snelle en volledige service aanbieden voor internationale kenniswerkers en hun gezinsleden en hen een warm welkom bieden. Klanten én gemeenten zijn hier zeer tevreden over. Tevens is gebleken dat het aantal erkend referenten in de regio is toegenomen. Ruim 60% heeft gebruik gemaakt van de in de pilot aangeboden dienstverlening. Zo draagt de pilot positief bij aan de dienstverlening aan bedrijven in de regio en aan de verdere ontwikkeling van Zuid-Limburg als een krachtige kennisregio.

De positieve resultaten zijn voor de IND aanleiding om te onderzoeken of deze vorm van dienstverlening ook op andere expat centra in Nederland toegepast kan worden. In Maastricht wordt gekeken of er nog meer expertise ter plekke aangeboden kan worden om de vele en soms complexe vragen van klanten direct te kunnen beantwoorden.

Vivianne Heijnen, wethouder economie bij de Gemeente Maastricht: “Het internationale karakter van de regio maakt dat we veel internationale werknemers kunnen en willen aantrekken voor die banen. Met dit ene loket wordt dat ook qua formaliteiten een stuk makkelijker. De werkgevers zijn er erg tevreden over. Meer in het algemeen zal deze krachtenbundeling dan ook leiden tot een versterking van het vestigingsklimaat in onze regio. Als bedrijven zien dat wij de internationale arbeidsmigratie actief faciliteren, draagt dat bij aan een positieve reputatie.”

Roelof Triemstra, directeur Dienstverlenen IND: “Als Nederland zijn we graag aantrekkelijk voor internationale kenniswerkers en hoogopgeleiden. Daarom is de IND destijds de pilot samen met de verschillende partners in Zuid-Limburg gestart; door het professionaliseren van de dienstverlening aan onze internationale klanten willen we bijdragen aan het versterken van de positie van Nederland als kennismigratieland.  De pilot is wat ons betreft in beide opzichten geslaagd. Zoals de wethouder mevrouw Heijnen al aangaf, hebben we tijdens de looptijd van de pilot ruim 13.000 klanten geholpen, van wie 95% (zeer) tevreden is. Daarbij komt dat naast de  doorloopsnelheid van de inschrijving in de BRP ook de beslissing op de aanvraag –binnen 2 tot 7 weken- sterk is versneld. Ook is het aantal erkend referenten in de regio gestegen. Tot slot hebben we als organisatie door deze pilot waardevolle kennis en ervaring opgedaan, die we meenemen voor vervolgtrajecten met expatcentra in andere regio’s in Nederland.”  

Klantwaardering

"In vergelijking met andere landen waar ik gewerkt heb, was de service hier heel snel en klantvriendelijk."
Madhu Tanku – India

"De service voor het afnemen van biometrische gegevens ging heel efficiënt en soepel, zoals ik ook had verwacht in Nederland!"
Neil Manchester - Schotland

"Ik kwam hier om een tijdelijke verblijfsvergunning te regelen vanwege mijn studie. Iedereen was zo vriendelijk en behulpzaam. Ik voel me erg welkom."
Sarah Stols – Zuid-Afrika

Informatie

Het IND servicepunt is gevestigd in het Stadskantoor gemeente Maastricht, Mosae Forum 10. Het servicepunt is bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en vrijdag. Een afspraak kan online gemaakt worden via het Maastricht International Centre (maak een afspraak met een van onze partners).

Over de IND

De IND vindt het belangrijk een goede dienstverlening te leveren aan internationale werkers, studenten en bedrijven die fungeren als erkend referent. Daarvoor werkt de IND in Zuid-Limburg samen met een aantal gemeenten en het Expat Centre Maastricht Region. Deze samenwerking draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat en een hoogstaande kenniseconomie in Zuid-Limburg. Daarnaast biedt de IND een face-to-face servicepunt voor andere klanten in de regio zodat deze dicht bij huis geholpen kunnen worden. Deze service draagt bij aan het streven van de IND om de dienstverlening landelijk naar een hoger niveau te tillen. www.ind.nl

Over het GemeenteLoket van de gemeente Maastricht

Het GemeenteLoket van de gemeente Maastricht verzorgt voor 16 gemeenten in Zuid-Limburg en Echt-Susteren de front officegesprekken voor een versnelde inschrijving. Hierdoor wordt de one-stop-shop gerealiseerd en kunnen de internationals op één locatie zowel van de service van de IND gebruik maken, informatie krijgen bij het Expat Centre Maastricht Region en ook meteen de inschrijving regelen. De inschrijving wordt daarna binnen 3 werkdagen door de woongemeente verder afgehandeld.

Over Expat Centre Maastricht Region

Het Expat Centre Maastricht Region ontzorgt internationals en ondernemers bij het in dienst treden bij een bedrijf en wonen in Zuid-Limburg. Door samen te werken met de IND draagt het Expat Centre Maastricht Region (ECMR) bij aan het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt en het voorkomen van vroegtijdig vertrek van internationals en afgestudeerden.

Het Expat Centre Maastricht Region maakt deel uit van het Maastricht International Centre, het service- en expertisecentrum voor wonen en werken over grenzen. www.expatcentremaastrichtregion.nl

afbeelding vrouw die naar expat centre maastricht loopt samenwerking ind