23 maart 2022 - Persbericht

Seniorenpartij Maastricht nodigt lijsttrekkers uit voor startbijeenkomst coalitie- en collegevorming

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen week kreeg de Seniorenpartij Maastricht de meeste stemmen. Als grootste partij neemt zij traditiegetrouw het voortouw in het proces van coalitie- en collegevorming.

De Seniorenpartij streeft naar een nieuw college met breed draagvlak in raad en stad. Dit vraagt om een gezamenlijke start en een voor alle betrokken partijen helder, transparant proces. Daarom zijn de lijsttrekkers van de in de nieuwe gemeenteraad gekozen partijen uitgenodigd voor een gezamenlijke startbijeenkomst op donderdag 24 maart om 19.30 uur. Om in alle rust het proces te kunnen bespreken, is er voor gekozen dat deze bijeenkomst niet toegankelijk is voor publiek en pers. Wel zal na afloop gecommuniceerd worden over de gemaakte afspraken en het vervolgproces.