22 november 2019 - Persbericht

SIM tekent Maastrichts Energie Akkoord

Voorzitter Edward Goessens ondertekent namens Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) vandaag een Maastrichts EnergieAkkoord (MEA). SIM vertegenwoordigt en ondersteunt kleine en grote bedrijven op zes industrieterreinen in Maastricht en omgeving.

SIM is de 26e organisatie die afspraken maakt met de Gemeente Maastricht om CO2-uitstoot te verminderen en zich, samen met haar leden, in te zetten voor verduurzaming. Zij doet dit door het organiseren van thema- en kennisbijeenkomsten, cursussen en workshops, en het begeleiden van haar leden op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. SIM stimuleert ook circulaire economie in het bedrijfsleven.

Wethouder Gert-Jan Krabbendam: “Het aantal getekende EnergieAkkoorden blijft groeien! Dit jaar zijn er 2 nieuwe MEA’s ondertekend en 3 nieuwe gepland, waaronder SIM. Zo komen we steeds dichterbij ons doel om niet alleen als gemeente en inwoners, maar ook onze bedrijven in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Daar werken we samen aan onder de vlag #missionzeromaastricht. We zijn trots dat ook SIM heeft getekend. Hierdoor vergroten we namelijk de kennis op het gebied van duurzaamheid van álle leden op 6 industrieterreinen en worden zij meer en meer gestimuleerd om over te gaan tot actie.”

Voorzitter SIM Edward Goessens: “De ondernemers van SIM vinden duurzaamheid erg belangrijk. We willen graag voor onze kinderen een leefbare wereld achterlaten, zodat ook zij in de toekomst op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen ondernemen.” 

#missionzeromaastricht

Onder de vlag van #missionzeromaastricht werken we samen aan een duurzame stad. Een stad die hard op weg is volledig klimaatneutraal te worden door het toepassen van technisch-economisch en sociaal-maatschappelijke innovaties. Dat doen we door allerlei wegen te bewandelen, samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Eén daarvan is het afsluiten van Maastrichtse EnergieAkkoorden met bedrijven en andere instellingen en organisaties.