30 september 2020 - Persbericht

Talkshows Week van de Veiligheid

De gemeente Maastricht organiseert samen met RTV Maastricht tijdens de Week van de Veiligheid online live talkshows over veiligheid. Er worden 3 talkshows uitgezonden via de Facebookpagina’s van de gemeente Maastricht en RTV Maastricht op 6, 7 en 8 oktober van 19.00 tot 19.45 uur.

De eerste talkshow draait om het thema ‘een veilige stad begint in de buurt’. In deze talkshow wordt besproken hoe veilig Maastrichtenaren zich voelen in hun buurt en hoe het veiligheidsgevoel zou kunnen verbeteren. De tweede talkshow gaat over het thema ‘eerst checken, dan klikken’ en richt zich op digitale veiligheid, ofwel cybercrime. De laatste talkshow gaat over de criminaliteit die niet altijd zichtbaar is, ofwel de ondermijnende criminaliteit. Maar: ‘wat niet weet, wat wél deert’.

De talkshows zijn erop gericht om in gesprek te gaan met inwoners, op een manier die past binnen de maatregelen rondom Covid-19. Inwoners kunnen voor en tijdens de talkshow ervaringen delen en vragen stellen door te mailen naar talkshowveiligheid [at] maastricht.nl.

Talkshow: een veilige stad begint in de buurt (6 oktober)

In de talkshow van 6 oktober staat het thema veiligheid in de buurt centraal. Of inwoners hun buurt als veilig ervaren, wordt bepaald door veel verschillende dingen: de sociale contacten tussen bewoners, de samenwerking tussen de overheid en inwoners, de mate van criminaliteit en overlast in de buurt en nog veel meer. Aan tafel zit de burgemeester van Maastricht, een wijkagent, een gebiedshandhaver, een jongerenwerker van Stichting Trajekt en een bewoner die jarenlang overlast en onveiligheid heeft ervaren  in zijn buurt, Wyck. De gasten bespreken hoe de gevoelens van onveiligheid en overlast rondom Plein 1992 zijn aangepakt. Ze praten over het veiligheidsgevoel van Maastrichtenaren. Ze bespreken wat partijen zoals de gemeente en politie, maar ook inwoners zelf, kunnen doen om  hun buurt veilig en leefbaar te houden.

Talkshow: eerst checken, dan klikken (7 oktober)

De talkshow van 7 oktober gaat over digitale veiligheid en wordt georganiseerd in samenwerking met het platform Veilig Ondernemen. Tegenwoordig zie je het vaak: een WhatsAppje lijkt van een bekende te zijn en er wordt om geld gevraagd. Of een mailtje waarin je wordt gevraagd om op een link te klikken.

Ook in Maastricht trappen helaas veel mensen in dit soort oplichterij, ofwel cybercrime. Aan tafel zitten onder andere een hacker, een slachtoffer van cybercrime, een adviseur veiligheid van de gemeente Maastricht en een cybercrime-expert van platform Veilig Ondernemen. Ze bespreken hoe inwoners van Maastricht ervoor kunnen zorgen dat ze geen slachtoffer worden van cybercrime.

Talkshow: wat niet weet, wat wél deert (8 oktober)

In de talkshow van 8 oktober wordt ingegaan op de vormen van criminaliteit die je niet ziet als je niet goed kijkt. En wat niet weet, wat niet deert? Integendeel! Als deze buurman wiet verbouwt op zolder, kan er brand en waterschade ontstaan. De hele straat loopt gevaar. De buurman is een voorbeeld van iemand die de samenleving ondermijnt. Ondermijning is gevaarlijk omdat onschuldige mensen door criminelen onbedoeld in aanraking komen met gevaar en geweld. Maar ook omdat criminelen uit de onderwereld zo steeds meer invloed krijgen in de wijken. Ondermijnende criminaliteit is ook oneerlijk, want het is frustrerend om te zien dat criminelen op een illegale manier aan geld komen en hiermee te koop lopen.

In de talkshow bespreken de gasten hoe we ondermijnende criminelen in Maastricht samen kunnen aanpakken. Aan tafel zitten onder andere een adviseur veiligheid van de gemeente Maastricht, een politieagent en een gebiedshandhaver. Ze bespreken wat inwoners van Maastricht kunnen doen om ervoor te zorgen dat criminelen het niet voor het zeggen krijgen in hun buurt.

Oproep aan inwoners: deel verhalen en vragen

Inwoners worden opgeroepen om ervaringen te delen en vragen in te zenden met een mailtje naar talkshowveiligheid [at] maastricht.nl. De ingezonden verhalen en vragen worden in de talkshows besproken door de gasten aan tafel. Zo kunnen inwoners vertellen waarom ze zich wel of niet veilig voelen in hun buurt en vragen stellen over de aanpak van criminaliteit en overlast in de buurt. Of ze kunnen delen hoe zij in aanraking zijn gekomen met cybercrime. Of ze kunnen een vraag stellen over hoe ze ondermijnende criminaliteit in hun omgeving kunnen herkennen.

Wapeninleveractie tijdens de Week van de veiligheid

De Politie-eenheid Limburg houdt tijdens de Week van de Veiligheid in Maastricht en in meerdere gemeenten in samenwerking met het Openbaar Ministerie een (vuur)wapeninleveractie. Hierbij kunnen mensen vrijwillig afstand doen van wapens. Door het aantal wapens op straat terug te dringen, zijn er minder wapens beschikbaar voor criminele doeleinden. Meer informatie volgt via de Facebookpagina van Politie Maastricht.