11 juni 2024 - Persbericht

Teken van Verdienste voor Nick Bos

Nick Bos, scheidend vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, is geëerd met het Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Bos kreeg het ereteken uit handen van locoburgemeester Hubert Mackus vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit en voor Maastricht. Bos, die binnenkort met pensioen gaat, is sinds 1999 actief voor de Universiteit Maastricht. Hij gaf eerst leiding aan het Studentenservicecentrum om in 2003 benoemd te worden tot directeur Strategie en Bestuursondersteuning. In 2007 werd hij algemeen directeur/secretaris en in 2014 volgde tot slot de stap naar het College van Bestuur. 

Mackus roemde in zijn toespraak de rol van Bos bij de groei van de universiteit, maar ook bij de ontwikkeling van Maastricht en Zuid-Limburg: “Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is uw rol bij de vier Brightlands Campussen (…) Limburg en Maastricht hebben dankzij deze campussen faam in het onderzoek naar oplossingen voor grote, mondiale transitievraagstukken. Bij dit alles heeft u oog gehad voor de monumentaliteit van de stad Maastricht. Als portefeuillehouder vastgoed van de universiteit heeft u nadrukkelijk gekozen voor het behoud van cultureel erfgoed in de stad.”   

Teken van Verdienste 

Het Teken van Verdienste is een onderscheiding voor personen die jarenlang met betrokkenheid een functie hebben vervuld bij de overheid of bij een organisatie die belangrijk is voor het bestuurlijke, economische, culturele of sociale functioneren van Maastricht.