9 maart 2023 - Persbericht

Tot 2025 komen er zo'n 4.000 woningen bij in Maastricht

Op donderdag 9 maart 2023 ondertekenden minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en betrokken partijen waaronder onze gemeente de Woondeal Limburg. In de Woondeal staat dat er in Limburg tot 2025 er alvast 16.000 woningen bijkomen. In Maastricht gaat dat over zo'n 4.000 woningen. In nauwe samenwerking gaan verschillende partijen aan de slag om deze Woondeal te realiseren.

Dorpen en steden leefbaar houden

Minister Hugo de Jonge: "Met de woondeal in Limburg zorgen we ervoor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid. Met deze aanpak houden we dorpen en steden in Limburg leefbaar."

4.000 woningen voor Maastricht

Wethouder Johan Pas: "Als wethouder Wonen ben ik trots op de bijdrage die Maastricht levert aan de Woondeal. We zetten in op de realisatie van bijna 4.000 woningen voor verschillende doelgroepen in de jaren 2022, 2023 en 2024. Deze woningen bouwen we uiteraard niet zelf; dat doen corporaties en projectontwikkelaars. Wel zijn we afhankelijk van het oplossen van een aantal knelpunten. Denk aan het stikstofdossier. In de woondeal is opgenomen dat gemeenten streven naar 30 procent sociale huurwoningen in de woonvoorraad. Maastricht voldoet hier al aan met een percentage van 34.

Over de ondertekening

In Weert zetten zowel minister Hugo de Jonge, de Provincie en gemeenten, als een aantal woningcorporaties en het Waterschap Limburg hun handtekening onder de woondeal. Daarnaast hebben de marktpartijen verenigd in Neprom en Bouwend Nederland een steunverklaring afgegeven. Dat geldt ook voor de Woonbond.

Over Woondeal Limburg

In Limburg zijn 3 woonregio’s te onderscheiden binnen de Woondeal: Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Afgesproken is dat in Limburg minimaal 26.550 nieuwe woningen gebouwd worden met een ambitie voor 20.000 extra. Het gaat hierbij om een productie van circa 3.000 woningen per jaar. Landelijk, provinciaal en in de regio gaat 2/3 van de nieuwbouw verplicht bestaan uit betaalbare woningen. Van de nieuwbouw is 40 procent bedoeld voor middeninkomens. Voor sociale huur geldt dat gemeenten in de nieuwbouw een been moeten bijtrekken om op 30 procent te komen, als ze nu een lager aandeel hebben, terwijl gemeenten die al (ruim) boven het gemiddelde zitten meer moeten bouwen voor de middeninkomens.

De komende tijd worden de bouwplannen voor Limburg verder uitgewerkt. Gemeenten, regio, provincies en het Rijk werken samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen om dit proces te versnellen. De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten hierbij door partijen aan elkaar te verbinden, kennis te delen en te ondersteunen.

900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 in Nederland

De regionale woondeals zijn regionale uitwerkingen van de Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin staan de oorzaken van de wooncrisis en de doelstellingen en de aanpak voor de komende jaren. Het beleid is erop gericht om het woningtekort op te lossen door 900.000 goede nieuwe woningen te bouwen tot 2030, waarvan een groot deel betaalbaar. Woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken nauw samen om deze doelstellingen te bereiken.

Meer informatie vindt u ook op de website van Provincie Limburg.

afbeelding wethouder Johan Pas achter een witte tafel die woondeal op papier ondertekent