2 februari 2024 - Persbericht

Verduurzaming van Maastrichtse VvE’s

Binnen een appartementengebouw, een Vereniging van Eigenaren, is het moeilijker om te verduurzamen dan bij een grondgebonden woning. Bij een VvE moet je namelijk sámen met de andere eigenaren samen besluiten welke maatregelen je gaat nemen en hoe je dat gaat betalen. Maar er is goed nieuws! Vanaf 1 januari 2024 zijn er voor VvE’s meer mogelijkheden voor subsidie en verduurzamingsonderzoek en –advies. Dit en meer komt aan bod tijdens de gratis cursus ‘VvE’s met Energie’. Deze cursus bestaat uit een reeks van 3 avonden en is voor (bestuurs)leden van VvE’s die samen met hun buren willen verduurzamen. Ook VvE-beheerders zijn welkom. 

Cursus

In Maastricht woont 10% van de woningeigenaren in een appartementengebouw. Dat kan verschillen van een pand in Heer waarin 2 appartementen zijn, tot een gebouw op de Via Regia waarin meer dan 50 appartementen zijn. De uitdagingen om samen te verduurzamen zijn soms complex, want deze zijn er niet alleen in technisch en financieel opzicht, maar zeker op sociaal vlak is er bij zo’n proces veel te managen. In deze cursus worden eigenaren door de trainers van Limburgse VvE’s met Energie (LVME) aan de hand genomen, en de eerste stappen worden gezet in het maken van duurzaamheidsplannen voor de deelnemende VvE’s. 

In de cursus wordt stil gestaan bij de technische kant van het verduurzamen van jouw appartement en het gebouw als geheel, hoe je dit aan kunt pakken en hoe een goed plan hiervoor op te stellen. En natuurlijk volgt daaruit meteen de financiële kant: hoeveel gaat dat kosten en welke subsidies zijn daarvoor beschikbaar? Per 1 januari j.l. zijn er nieuwe regelingen voor VvE’s beschikbaar; deelnemende VvE’s leren ook daar in deze cursus alles over. 

De cursus geeft veel aandacht aan het samen met alle medebewoners nemen van besluiten om het pand te verduurzamen. Want of je nu eigenaar bent in een grote of kleine VvE, het dezelfde kant op krijgen van álle neuzen is de eerste en belangrijkste stap. Meedoen aan deze cursus helpt hierbij. 

De cursus is zowel voor bestuursleden, voor leden van een werkgroep duurzaamheid, voor geïnteresseerde bewoners en voor beheerders. De cursus wordt op drie avonden gegeven vanaf 20 februari a.s. en is gratis voor twee deelnemers van eenzelfde VvE of organisatie. Aanmelden kan via www.cnme.nl/vvefebruari2024  De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Maastricht.

Wil je een onafhankelijk advies van een energiecoach voor jouw VvE-appartement? Kijk dan op www.cnme.nl/energiecoach en meld je aan via het contactformulier.