25 september 2020 - Persbericht

Welke jonge helden in Maastricht verdienen een Jeugdlintje?

In Maastricht zijn veel jongeren die iets goeds doen voor hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel of buurt. Op die manier leveren ze een positieve bijdrage aan hun omgeving én aan een sociaal en saamhorig Maastricht. Als waardering voor deze jonge helden is er nu het Jeugdlintje.

Nomineren

Vanaf vandaag tot en met 1 november kunnen jongeren tussen 6 en 18 jaar genomineerd worden voor een Jeugdlintje. Via www.gemeentemaastricht.nl/jeugdlintje is alle informatie te vinden over voorwaarden en nomineren.

Wij vragen iedereen om de oproep om jongeren te nomineren te delen. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de communicatiemiddelen die zijn ontwikkeld en die te downloaden zijn via www.gemeentemaastricht.nl/jeugdlintje.

Vervolg

Een selectiecommissie, bestaande uit drie raadsleden en twee jongerenvertegenwoordigers, adviseert het college over welke genomineerden het Jeugdlintje zullen krijgen. De feestelijke uitreiking van de Jeugdlintjes vindt plaats op donderdagmiddag 17 december. In verband met de huidige ontwikkelingen en maatregelen omtrent het coronavirus, bepalen we later hoe deze uitreiking praktisch zal worden ingevuld.

Wethouder Vivianne Heijnen (onder andere verantwoordelijk voor participatie en sociale innovatie): ‘ik ben blij dat we met de uitvoering van het Jeugdlintje de aandacht kunnen vestigen op jongerenparticipatie. Er zijn namelijk veel jonge helden in Maastricht die iets betekenen voor hun omgeving. Daarom kijk ik uit naar de nominaties en uitreikingen!’

Achtergrond

Het Maastrichtse Jeugdlintje komt voort uit de op 2 juli 2019 door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie Jeugdlintje. Deze motie werd uitgewerkt in het op 17 december 2019 vastgestelde Plan van Aanpak Burger- en Overheidsparticipatie (zie pagina 59-64).

Jeugdlintje