6 april 2023 - Persbericht

Welke jonge helden in Maastricht verdienen een Jeugdlintje?

 In Maastricht zijn veel jongeren die iets goeds doen voor hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel of buurt. Op die manier leveren ze een positieve bijdrage aan hun omgeving én aan Maastricht als stad van verbondenheid. Als waardering voor deze jonge helden reikt de gemeente jaarlijks het Jeugdlintje uit.

Het Jeugdlintje is bedoeld voor een jongere die iets extra’s doet in of voor de stad. De inzet kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een helpende hand zijn voor een oudere of zieke. Geld ophalen voor een goed doel. Zinloos geweld of discriminatie bespreekbaar maken bij leeftijdsgenoten. Intensieve inzet voor een muziek-, sport-, of culturele vereniging. Of een bijzondere eenmalige prestatie.

Tot en met 28 april 2023 kunnen jongeren tussen 6 en 18 jaar genomineerd worden voor een Jeugdlintje. Via www.thuisinmaastricht.nl/jeugdlintje is alle informatie te vinden over voorwaarden en hoe te nomineren.

Selectie

Een selectiecommissie beslist wie in aanmerking komt voor een Jeugdlintje. De commissie bestaat uit (burger)raadsleden Jos Boelen en Jhon Miesen, een oud-lid van de kinderwijkraad en een jeugdopbouwwerker (beiden uit Malberg) en een vertegenwoordiger van Code 043. De uitreiking van het Jeugdlintje vindt plaats op 1 juni, de Internationale dag van het Kind. Bij de uitreiking krijgen ook de kinderraad en kinderburgemeester van Maastricht een rol.

Wethouder Manon Fokke van Burgerparticipatie: ‘Fijn dat we nu weer de Jeugdlintjes kunnen uitreiken. Jongeren die zich inzetten voor Maastricht verdienen het om in de spotlights gezet te worden. Ik hoop dan ook op veel aanmeldingen, zodat de selectiecommissie nog een lastige klus krijgt.”

Het Maastrichtse Jeugdlintje werd eerder in 2020 en 2021 uitgereikt. Vanwege de coronacrisis is de campagne en uitreiking in 2022 uitgesteld.