28 november 2019 - Persbericht

Wethouder Jongen reikt certificaat ‘Veilige en Gezonde School’ uit aan basisscholen

Wethouder Jongen reikte gisteren aan elf basisscholen in Maastricht het certificaat ‘Veilige en Gezonde School’ uit. Naast een aantal middelbare scholen die al aan dit initiatief deelnemen, hebben nu ook deze basisscholen als eerste in Maastricht laten zien dat ook zij toewerken naar een duurzaam en structureel veiligheidsbeleid op school.

Aanpak

Bij het project ‘Veilige en Gezonde School’ gaat vooral aandacht uit naar het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving voor leerlingen, ouders, personeel, bezoekers en burgers in de buurt. Deelnemers zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige leefomgeving. Zaken als overlast, vandalisme, pestgedrag, drank- en drugsgebruik en een veilige school-thuisroute worden onder de loep genomen. In gezamenlijkheid stellen de partners normen vast waar schoolveiligheid aan moet voldoen. Daar waar de schoolveiligheid op onderdelen niet goed scoort, worden verbeteringen aangebracht. Met als doel dat na afloop van het project door middel van een externe audit de scholen het certificaat 'Gezonde en Veilige School' krijgen.

Wethouder Jongen: ‘Voor een veilig en gezond klimaat op school is samenwerking tussen scholen, politie, gemeente, jeugdzorg, bureau Halt, de GGD, het openbaar Ministerie van wezenlijk belang. In het project ’Veilige en Gezonde School’ krijgen deze afspraken vorm in een duurzaam veiligheids- en zorgplan’.

Deelnemers

Sinds de start van het project nemen scholen die onder de besturen van LVO, Mosa Lira en Vista College (voorheen Leeuwenborgh) in Maastricht-Heuvelland vallen hieraan deel. Aan deze scholen is nu ook een deel van het basisonderwijs toegevoegd: basisscholen de Letterdoes, de Maasköpkes, J.F. Kennedy, Scharn, St. Oda, Wyck, Campus Special Needs (CSN) SO Maastricht, Kindcentra Amby, Manjefiek, Anne Frank en Talententuin Maastricht. Daarnaast zijn Halt, de GGD, de politie en de gemeenten van de regio Maastricht en Heuvelland actief bij dit initiatief betrokken. Het traject wordt begeleid door Bureau Credo.

Naast het uitreiken van het certificaat aan de basisscholen, ontvangen vijf scholen een hercertificering: Terra Nigra Praktijk Onderwijs, CSN IvOO Jan Baptist, Bernard Lievegoed School CSN VSO Maastricht en Porta Mosana College. De scholen hebben het certificaat ‘Veilige en Gezonde School’ al in hun bezit en krijgen om het jaar een hercertificering.

Uitreiking certificaat 'Veilige en gezonde school'
Uitreiking certificaat 'Veilige en gezonde school'