30 maart 2020 - Persbericht

Woensdag- en vrijdagmarkt weer toegestaan

De woensdag- en vrijdagmarkt op de Markt in Maastricht zijn vanaf deze week weer toegestaan. De nieuwe noodverordening die van kracht is in Zuid-Limburg maakt het mogelijk markten, afhankelijk van de lokale situatie en onder specifieke voorwaarden, toe te staan.  Deze noodverordening geeft invulling aan het nieuwe landelijk beleid zoals dat afgelopen week door het kabinet is bekend gemaakt. Dit betekent voor de gemeente Maastricht dat vanaf woensdag 1 april 2020 de weekmarkten op woensdag en vrijdag op de Markt worden hervat in een beperkte opstelling en met alleen foodplaatsen.

Het gros van de ondernemers op beide markten heeft aangegeven de handel te willen herstarten. Ze zijn daarbij wel gebonden aan een aantal regels. Zo moet er altijd anderhalve meter afstand zijn tussen verkoper en klant en tussen klanten onderling. Ook de kramen moeten zo worden geplaatst dat er voldoende ruimte in acht kan worden genomen. Tot slot mogen de producten alleen verpakt worden verkocht, ter plekke consumeren is niet toegestaan. Non-foodkramen zijn nog steeds verboden. Deze zelfde maatregelen gelden ook voor de biologische markt op donderdag in Wyck. Deze markt kon ook de afgelopen weken, vanwege de beperkte grootte van de markt, gewoon doorgang vinden.