Burgerbegroting Maastricht

Vanaf 2020 beslist u als inwoner van Maastricht zelf over de besteding van 150.000 euro. Zo kunt u meebepalen wat de prioriteiten zijn en welke plannen gerealiseerd worden. U kunt zelf projecten indienen en uitvoeren of vragen aan de gemeente om een plan te realiseren. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hieronder. In elk geval heeft u de keuze uit een hele reeks thema's. Die vindt u in de longlist. De Provincie Limburg wil de burgerbegroting ondersteunen met 150.000 euro. Daarmee kan het totaalbedrag op 300.000 euro uitkomen. Begin 2020 wordt het definitieve totaalbedrag bekend.
 • Ontmoeting en levendigheid

  • In winkelcentra (buurtcentrum/wijkcentrum/stadsdeelcentrum)
  • Evenementen, (cultuur)optredens
  • Cursussen en vorming
  • Ondernemerschap
  • Buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers
  • ‘Voor de buurt-door de buurt’ initiatieven
  • Levendigheid in groen, in parken en op straat
  • Speelterreinen
  • Sporten in buurten/parken
 • Bewoners

  • Kwetsbare mensen
  • Armoedebestrijding
  • Deeleconomie
  • Circulaire economie
  • Iedereen doet mee/stimuleren participatie
  • Eigen regie in zorg en ondersteuning
  • Zorg voor elkaar
  • Weerbaar/vreedzaam opgroeien
  • Mensen richting arbeidsmarkt brengen
 • Openbaar gebied

  • Vergroenen, natuur en soortenrijkdom (tijdelijke parken)
  • Lopen en fietsen
  • Sporten
  • Veiligheid
  • Innovatie/’Smartcity’
  • Fietsenstallingen
  • Kunst
 • Gebouwen en (eigen) terreinen

  • Monumenten en archeologische terreinen
  • Stadslandbouw en volkstuinieren
  • Klimaatveranderingen
  • Verduurzaming
  • Leegstand en lege terreinen

4 Rondes

Inwoners van de stad kunnen tijdens diverse rondes aangeven welke thema’s zij belangrijk vinden.  Er is een longlist met thema’s zoals verduurzaming, armoedebestrijding of buurtcentra.

 • Ronde 1: deelnemers kiezen vijf thema’s uit de longlist hieronder die zij belangrijk vinden.
 • Ronde 2: deelnemers verdelen het bedrag over de gekozen thema’s.
 • Ronde 3: iedereen kan projecten indienen. Bijvoorbeeld speeltoestellen in de buurten, pop-up parkjes of een nieuwe wijkontmoetingsplek.
 • Ronde 4: deelnemers kiezen tijdens een feestelijke afsluiter welke projecten worden uitgevoerd.

De projecten worden meestal omgezet in contracten die ingaan op 1 januari van het volgende jaar en lopen af op 31 december. De eerste ronde is gepland in maart 2020

Longlist

Er kan gekozen worden uit de thema’s in deze longlist. Het is een voorlopige lijst die begin 2020 wordt vastgesteld.

Contact

 • Neem contact op per e-mail via burgerbegroting [at] maastricht.nl.
 • Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via burgerbegroting [at] maastricht.nl
Portemonnee - logo Burgerbegroting