Burgerbegroting Maastricht

Vanaf 2020 beslist u als inwoner van Maastricht zelf over de besteding van 300.000 euro. Zo kunt u meebepalen wat de prioriteiten zijn en welke plannen gerealiseerd worden. U kunt zelf projecten indienen en uitvoeren of vragen aan de gemeente om een plan te realiseren. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hieronder. In elk geval heeft u de keuze uit een hele reeks thema's. Die vindt u in de longlist. 

4 Rondes

Inwoners van de stad kunnen tijdens diverse rondes aangeven welke thema’s zij belangrijk vinden.  Er is een longlist met thema’s zoals verduurzaming, armoedebestrijding of buurtcentra.

 1. 26, 30 maart, 5 en 8 april ronde 1: deelnemers kiezen samen 5 thema’s uit de longlist hieronder die zij belangrijk vinden. 

  Aanmelden voor donderdag 26 maart 19.00 uur 

  Aanmelden voor maandag 30 maart 19.00 uur 

  Aanmelden voor zondag 5 april 14.00 uur

  Aanmelden voor woensdag 8 april 19.00 uur
   
 2. 16 mei ronde 2: deelnemers verdelen het bedrag over de gekozen thema’s.
 3. Ronde 3: iedereen kan projecten indienen. Bijvoorbeeld speeltoestellen in de buurten, pop-up parkjes of een nieuwe wijkontmoetingsplek.
 4. Ronde 4: deelnemers kiezen tijdens een feestelijke afsluiter welke projecten worden uitgevoerd.

De projecten worden meestal omgezet in contracten die ingaan op 1 januari van het volgende jaar en lopen af op 31 december. De eerste ronde is gepland in maart 2020.

Longlist

Er kan gekozen worden uit de thema’s in deze longlist.

 • Ontmoeting en levendigheid

  • In winkelcentra (buurtcentrum/wijkcentrum/stadsdeelcentrum)
  • Evenementen, (cultuur)optredens
  • Cursussen en vorming
  • Ondernemerschap stimuleren
  • Buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers
  • Vergroenen van parken en straten
  • Speelplekken in eigen buurt
  • Sport in buurten/parken
  • Het verleden van de stad/wijk/buurt zichtbaar maken
  • Nieuwe ontmoetingsplekken en/of –activiteiten in gebouwen of in de openbare ruimte
  • Nieuwe deel-, geef- en ruilinitiatieven
  • Buurtactiviteiten
 • Bewoners

  • Kwetsbare mensen
  • Armoedebestrijding
  • Deeleconomie/circulaire economie
  • Iedereen doet mee/stimuleren participatie
  • Eigen regie in zorg en ondersteuning
  • Zorg voor elkaar
  • Weerbaar/vreedzaam opgroeien
  • Mensen richting arbeidsmarkt brengen
  • Verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)
  • Initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de veiligheid(sbeleving) in de buurt
  • Integratie (van statushouders)
  • Verbeteren van toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte voor mensen met fysieke beperking
  • Huiswerkbegeleiding en-of naschoolse opvang
  • Sociale veiligheid
  • Community arts/samen kunst maken
 • Openbaar gebied

  • Vergroenen, natuur en soortenrijkdom (tijdelijke parken)
  • Stimuleren lopen en fietsen
  • Sporten
  • (Fysieke) veiligheid
  • Innovatie/’Smartcity’
  • (Nieuwe) fietsenstallingen
  • Veiliger en gezonder maken van buurten
  • Verbeteren of aanleggen van loop- en fietspaden
  • Herinrichting van straten en pleinen
  • Initiatieven gericht op deelmobiliteit (fiets, auto, ..)
  • Kunst (in de openbare ruimte)
  • Verbeteren van luchtkwaliteit in de straten
  • Planten van bomen
  • Aanpakken van lokale wateroverlast
 • Gebouwen en (eigen) terreinen

  • Monumenten en archeologische terreinen
  • Stadslandbouw en volkstuinieren
  • Klimaatveranderingen
  • Verduurzaming
  • Leegstand en lege terreinen

Veelgestelde vragen

Wij geven graag antwoord op uw vragen. Mist u een vraag in deze lijst? Laat het ons weten via burgerbegroting [at] maastricht.nl.

 • Wie kan meedoen met de Burgerbegroting?

  Iedereen kan en mag meedoen aan de Burgerbegroting ongeacht uw leeftijd.

 • Kan ik nu al een project indienen?

  Het is nu helaas nog niet mogelijk om projecten in te dienen. Dit is pas mogelijk in de derde ronde die begin mei begint. Om alle ideeën een kans te geven, moeten eerst thema’s worden gekozen.

 • Hoe kan ik meedoen met de Burgerbegroting?

  Op verschillende data worden er bijeenkomsten georganiseerd, waar u volop de mogelijkheid krijgt om mee te doen en te bepalen. Hoe eerder u erbij bent, hoe meer invloed u heeft.

 • Wanneer worden projecten gerealiseerd?

  Projecten die de meeste stemmen krijgen worden gerealiseerd. Tijdens een feestelijke afsluiter in september kiezen inwoners zelf welke projecten worden uitgevoerd.

 • Kan ik ook deelnemen aan 1 van de 4 rondes?

  Dat kan. Maar, hoe later u instapt hoe groter de kans dat er bepaalde keuzes al gemaakt zijn.

 • Waarom een burgerbegroting?

  De gemeente Maastricht organiseert met hulp van de Provincie Limburg de Burgerbegroting. Wij geloven dat inwoners weten wat er speelt in de stad en samen tot goede ideeën komen. Wij willen u inspireren. Wat zou u doen met 300.000 euro?

 • Wie beslist over mijn idee?

  Bij de Burgerbegroting maakt u eigen keuzes en beslissingen. Wel toetst de gemeente ingediende projecten. Voldoen ze aan de wet? Vallen ze onder de bevoegdheid van de gemeente? En staan ze niet volledig haaks op ontwikkelingen die al in gang zijn gezet? Samen met andere inwoners van de stad gaat u in gesprek over de goede ideeën. U en uw mede-inwoners bepalen samen wat u vindt dat er moet gebeuren.

 • Voer ik mijn idee ook zelf uit?

  Nee. Het mag wel, maar hoeft niet. Natuurlijk is het leuk als u uw idee samen uitvoert met andere buurtinwoners, maar ook de gemeente of een bedrijf kan het project of idee uitvoeren.

Contact

Afbeelding logo Burgerbegroting